Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 23 januari 2020

  Var finns den bästa tallen?

  Var finns Sveriges bästa tall? Svaret blev inte det väntade när ATL skulle jaga rätt på Sveriges mäktigaste pelarsalar av furor.

   Oavsett hur bestånden ser ut finns individer som är bättre än andra. Inom skogsträdsförädlingen korsas de med varandra för att förbättra avkommans egenskaper.
  Oavsett hur bestånden ser ut finns individer som är bättre än andra. Inom skogsträdsförädlingen korsas de med varandra för att förbättra avkommans egenskaper. FOTO: Ann Lindén

  Som ATL skrivit tidigare så verkar landets längsta både tall och gran finnas i värmländska Mölnbacka. Men var finns den bästa tallen? Enligt vissa är Vimmerby-tall överlägsen. Andra säger att den finns i norra Bergslagen, Gästrikland, Hälsingland eller kanske i Dalarna.

  – Den finns överallt, säger Bo Karlsson, programchef för skogsträdsförädlingen på Skogforsk.

  Och han borde veta, den svenska skogsträdsförädlingen bygger nämligen på utvalda så kallade plusträd runt om i landet.

  Plusträd

  – När man valde ut plusträd i den första vändan, på 1940-talet, fokuserade man på kända fina tallbestånd, som till exempel i Vimmerby. Men att dessa var bra berodde till största delen på att de vuxit långsamt på mager mark och i täta självföryngringar. Planterar man tall från Vimmerby i glesa förband på bördig mark så växer den fortare och får lägre kvalitet.

  Både arv och miljö påverkar hur träden utvecklas. Men för tallen slår miljön igenom väldigt hårt, förklarar Bo Karlsson. Bäst blir kvaliteten på rätt mark med rätt skötsel. Men i alla bestånd finns individer som är bättre än andra.

  – För att veta vilka som är bäst måste man testa genetiken genom att odla upp nya plantor från olika föräldraträd, säger han.

  Russin ur kakan

  Och det är just vad som gjorts inom skogsträdsförädlingen. Bland annat har man testat att göra plantor från kusttallar i Västerviks skärgård och planterat sida vid sida med plantor av ståtlig Vimmerby-tall. Men någon större skillnad blev det inte när plantorna kom upp.

  – När man samlade in nya frön på 1980-talet valde man därför plusträd över hela Götaland och tog de bästa träden ur olika bestånd. Efter att ha testat genetiken har vi plockat russinen ur kakan kan man säga.

  Genom att korsa de bästa träden med varandra har forskarna förbättrat faktorer som tillväxt och kvistvinkel. Även fibervinkeln i veden, som påverkar hur mycket virket slår sig vid torkning, är till stor del ärftlig och kan förbättras genom förädling.

  – För varje ny förädlad generation är förbättringen 10 – 15 procent och det tar 20 – 30 år att få fram en ny generation. Det innebär en förbättring på runt 0,5 procent per år, vilket är lika mycket som vid förädling av jordbruksgrödor, säger Bo Karlsson.

  Stor förbättring

  Det förädlade plantmaterialet har också utvärderats mot beståndsfrö.

  – Södra har ett demonstrationsförsök på sin fastighet i Sjundekvill söder om Vimmerby. Efter 17 år hade den bästa förädlade familjen en tillväxt på 10 kubikmeter per hektar och år. För Vimmerby-tall var det 6,5 kubikmeter. På de markerna producerade tall lika bra som gran, och det stöds också av nyare forskning som pekar på att tallen har överlägsen produktion högt upp i bonitetsklasserna. Om den inte betas förstås, försöken var hägnade.

  Men att tallen genom årtusenden av evolution skulle vara bättre på vissa håll än på andra avskriver alltså Bo Karlsson. Det är mer en fråga om rätt marker och rätt skötsel.

  – Hälsingetall kan säkert vara jättefin i Hälsingland, men planterar du den på annat håll är det inte säkert att den blir lika bra.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen