Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 september 2017

  Vänta med att avverka för naturens skull

  Varierade omloppstider i vissa bestånd kan vara ytterligare ett verktyg för att klara naturvårdsmålen i skogen.

  FOTO: Birgitta Sennerdal

  Skogen erbjuder unika livsmiljöer för olika djur- och växtarter, och riksdagen har bestämt att den biologiska mångfalden ska bevaras samt att kulturmiljövärden och sociala värden ska värnas.

  Även om miljöarbetet utvecklas positivt är inte miljömålet Levande skogar uppfyllt, och kommer inte att nås till 2020 som det är bestämt.

  Omloppstid kan bli ett verktyg

  Vid sidan av att sätta av och sluta bruka skog, bruka den hyggesfritt och blanda in mer löv i barrskogen, så skulle varierade omloppstider i produktionsskogen kunna vara ett nytt verktyg för att nå miljömålet.

  – Det blir högre biologisk mångfald, större rekreationsvärden, mer bär och svamp, och bättre renbete. Det är fyra ganska klara värden, säger Johan Sonesson på Skogforsk som tillsammans med forskarkolleger tittat på vad varierade omloppstider kan ge.

   Johan Sonesson, Skogforsk.
  Johan Sonesson, Skogforsk. FOTO: Skogforsk

  Nytänkande strategi

  En strategi kan vara att låta de flesta bestånden avverkas när det är optimalt med tanke på virkesproduktionen. Men låta vissa bestånd, där risken för röta och stormskador är låg, växa och bli väsentligt äldre innan de avverkas. Väntar man med att avverka ett bestånd blir det mer död ved och fler äldre träd. För att rädda virkesflödet kan samtidigt andra bestånd, där skaderiskerna är större, avverkas tidigare.

  – Att förlänga omloppstiderna i vissa bestånd är ett verktyg i verktygslådan i en diskussion om hur vi ska uppnå naturvårdsmålen och rekreationsmålen.

  LÄS MER: Efter skogsägarnas raseri: Generaldirektör manar till lugn

  Kan något längre omloppstider i vissa bestånd, ersätta och ge samma nytta som avsättningar?

  – Inte helt och hållet, men delvis. På en landskapsnivå kan det göra det. Man uppnår en naturvårdsnytta, men kanske inte exakt samma, säger Johan Sonesson.

  Räntan styr omloppstiden

  Tiden för när det är ekonomiskt lämpligt att slutavverka skogen styrs dels av trädets tillväxtkurva och dels av vilken ränta du kräver av skogsbruket. Ett allmänt råd är att avverka trädet när den årliga tillväxten avtar och sjunker under medeltillväxten. Men räntan spelar stor roll, ju högre förräntningskrav du lägger in i kalkylen desto kortare blir omloppstiden.

  Sätter du räntan till noll och bara ser till kassaflödet är den optimala omloppstiden för boniteten G18 hela 176 år, men bara 81 år för en ränta på fem procent.

  Källa: Skogsstyrelsen och Skogforsk.

  LÄS MER: Finsk skördare kan bli svenskLÄS OCKSÅ: Hög kostnad för tjäderanpassningLÄS OCKSÅ: Ek ger nya affärsmöjligheterVIDEO: Norrlandsbonden som tar foder från 200 skiftenLÄS OCKSÅ: Allt yngre skog avverkas

  Relaterade artiklar

  Till toppen