Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 oktober 2018

  Vägledning vid avverkning möjlig att överklaga

  Skogsstyrelsens vägledning om en avverkning är möjlig att överklaga. Det är innebörden av en ny dom från Kammarrätten som kan påverka fyra procent av avverkningsanmälningarna.

   Det är fortfarande oklart hur domen från Kammarrätten påverkar de 4 procent av avverkningsanmälningarna där Skogsstyrelsen skriver vägledningar.
  Det är fortfarande oklart hur domen från Kammarrätten påverkar de 4 procent av avverkningsanmälningarna där Skogsstyrelsen skriver vägledningar. FOTO: Rolf Segerstedt

  En skogsägare i Västra Götaland ville i slutet på 2016 genomföra en avverkning och lämnade därför in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Vanligtvis lämnar Skogsstyrelsen inget svar alls på avverkningsanmälningar vilket innebär att det efter sex veckor är fritt fram för markägaren att avverka. I de fallen tas alltså inget egentligt beslut om att tillåta avverkning, det är bara om Skogsstyrelsen anser att avverkningen inte kan genomföras som ett formellt beslut tas. Det innebär i sin att det vid en normal avverkning inte finns något beslut att överklaga.

  Skrev vägledning

  Men vid avverkningen i Västra Götaland svarade Skogstyrelsen med en vägledning med information om vilka hänsyn som behövs för att uppfylla skogsvårdslagens krav.

  Föreningen Skydda Skogen, som helst vill att avverkningen stoppas helt, ansåg att Skogsstyrelsen genom att lämna en vägledning tagit ett formellt beslut och överklagade vägledningen till förvaltningsrätten. Den kom fram till att vägledningen inte var ett överklagbart beslut.

  Men Kammarrätten i Göteborg har nu kommit till motsatt slutsats: Vägledningen är ett beslut som ger skogsägaren rätt att avverka, har stor påverkan för både skogsägaren och naturvården och därför kan överklagas.

  Kan överklagas

  ”En rekommendation eller vägledning kan vara överklagbar trots att det är frivilligt för adressaten att följa den”, säger Gertrud Forkman, kammarrättslagman, i ett pressmeddelande.

  Frågan om att kunna överklaga avverkningar har varit uppe tidigare, bland annat i översynen av skogsvårdslagen som blev klar för ett år sen. Enligt vissa ska avverkningar kunna överklagas med hänvisning till Århuskonventionens talerätt mot verksamhet med stor påverkan på miljön. Utredningen av skogsvårdslagen föreslog att vissa avverkningsbeslut, de för fjällnära skog och ädellövskog, ska kunna överklagas av ideella föreningar och andra juridiska personer.

  Oklara effekter

  Vilken effekt den nya domen från Kammarrätten kan få är ännu inte helt klart.

  – Vi har precis börjat analysera domen och vad den innebär. Sen har vi tre veckor på oss att besluta om vi ska överklaga eller inte, säger Emil Bengtsson, Skogsstyrelsens distriktschef i Göteborg.

  Skogsstyrelsen får årligen in runt 60 000 avverkningsanmälningar. Under 2017 skrevs vägledningar om olika typer av miljöhänsyn för runt 2 500 av dem, men Emil Bengtsson kan inte svara på om den nya domen innebär att samtliga dessa kan överklagas.

  – Vår tolkning nu är att kammarrätten i just detta fall anser att vägledningen ska ses som ett överklagbart beslut, men vi behöver längre tid att analysera domen, säger han.

  Kammarrätten tar inte heller ställning till om just Skydda Skogen har rätt att överklaga beslutet, utan skickar tillbaka målet till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning.

  Relaterade artiklar

  Till toppen