Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 maj 2019

  Ungtallen minskar kraftigt

  Tallskogen minskar kraftigt i södra Sverige. I vissa län är andelen tall i ungskogen bara någon enstaka procent.

   Allt ovanligare. Andelen ungtall krymper kraftigt. I Blekinge, Skåne och Halland är den nere på bara några enstaka procent.
  Allt ovanligare. Andelen ungtall krymper kraftigt. I Blekinge, Skåne och Halland är den nere på bara några enstaka procent. FOTO: Rolf Segerstedt

  Rädslan för älgskador är en bidragande orsak till den kraftiga minskningen av ungtall, menar Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen. Nu menar han att det är dags för ett helhetsgrepp för att inte skadorna ska öka.

  Dels för att det planteras allt mer gran på marker som inte passar för trädslaget. Det ökar risken för både torkstress och angrepp av till exempel granbarkborre.

  Dels för att betestrycket ökar på den ungtallskog som ändå finns. Betesskadorna kostar miljarder varje år för skogsbruket, vilket kan bidra till att den enskilda skogsägaren väljer att plantera gran.

  Initiativen

  Det finns flera initiativ för att få till en ändring, pekar Skogsstyrelsen på. Till exempel:

  • Skogsstyrelsen arbetar med satsningen Mera tall tillsammans med andra parter, som syftar till att samla markägare och jägare inom ett område för att ta ett gemensamt grepp.

  • I Götaland har Södra skogsägarna nyligen dragit igång projektet Kraftsamling tall, där skogssektorn tar sitt ansvar i frågan.

  • Jägarförbundet har nyligen förtydligat sitt budskap om att tallskogen behöver bevaras för att nå en balans mellan foder och vilt.

  • Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samverkar för att ta fram en handlingsplan för älg och kronhjort där tallfrågan kommer att vara en viktig del.

  Tvärtom i norr

  I norra Sverige är förhållanden de omvända. I Västerbotten är andelen tall i ungskogen 60 procent och i Norrbotten 70 procent. Trots det finns det även där stora problem med betesskador enligt Skogsstyrelsen. Där har tallplanteringar på typiska granmarker orsakat angrepp av aggressiva svampsjukdomar förutom att de drabbats av en utbredd älgbetning.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen