Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 30 november 2020

  Ungskogen i norr hårt drabbad av skador

  Skogsbruket i Norrland slår larm. Nya inventeringar visar att skadorna av törskate är allvarliga i hela norra Sverige.

  Nu kräver SCA, Holmen, Sveaskog och Norra Skog en storsatsning för att ta itu med problemet.

   Här och där i ungskogen ses röda tallar som drabbats av törskate.
  Här och där i ungskogen ses röda tallar som drabbats av törskate. FOTO: SCA

  – Svampen stryper träden långsamt. När de dör lyser barrskruden rött. Sedan står de där som gråa skelett, säger Ola Kårén, skogsvårdschef på SCA.

  Sveaskogs inventering från i fjol och Holmens och SCA:s inventeringar från i år visar att tallungskogen i hela Norrland är hårt skadedrabbad.

  Störst är som väntat viltskadorna. Fyra av tio tallar har toppbrott eller barkskador som gör att de kommer att dö eller i vart fall inte kommer att duga till timmer.

  Det som är nytt är omfattningen av skadorna av törskate. En av tio tallar mellan 10 och 30 år har törskate. En svampsjukdom som sänker tillväxten och som kan göra att tallarna kan dö.

  – Den här är mer lömsk än stormar och granbarkborrar, törskaten stryper träden långsamt.

   Ola Kårén, skogsvårdchef, SCA Skog.
  Ola Kårén, skogsvårdchef, SCA Skog. FOTO: SCA

  Kan leda till förtida avveckling

  Problemet är inte bara är isolerat till Norrbotten, törskaten är spridd ända ned till Jämtland och Medelpad, och förmodligen ännu längre söderut.

  – Viltskador är det största problemet, och sedan är det svampskador, och där är det törskate som sticker ut, säger Peter Christoffersson, skogsskötselspecialist på Holmen skog, och får medhåll av Ola Kårén på SCA.

  – Tillsammans med viltskador kan törskate glesa ut bestånden så att det i värsta fall kan bli aktuellt med förtida avveckling.

   Tallen flaggar rött av törskate. En hel gren blir röd, tillförseln av näring och vatten stryps på grund av svampen som har omkretsat hela grenen.
  Tallen flaggar rött av törskate. En hel gren blir röd, tillförseln av näring och vatten stryps på grund av svampen som har omkretsat hela grenen. FOTO: SCA

  Törskaten finns både i bolagsskog och på privat mark. I planteringar och självföryngringar. Det är vanligare i inlandet än vid kusten. Det finns ett samband mellan törskateskadorna och hänsynstallar med törgadd, och med örten skogskovall. Men man kan inte se något uppenbart samband med skötseln.

  Holmen, SCA, Sveaskog och Norra Skog efterlyser nu krafttag mot törskaten. De efterlyser ett särskilt forskningsprogram som reder ut hur törskaten fungerar och som tar fram skötselråd.

  Det finns en rad frågor att besvara. Hur fungerar törskaten? Hur motståndskraftiga är tallarna? Kan man avgränsa riskområden där man ska vara extra vaksamma? Hur ska skogen skötas? Kan man få fram ett mer resistent plantmaterial?

  Regeringen ger i sin budget 30 miljoner kronor till Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador. Och SLU får lika mycket pengar för att inrätta ett nationellt skogsskadecentrum.

  Otillräckliga satsningar

  Men skogsbruket i Norrland är oroligt över att törskaten ska hamna i skymundan av granbarkborren.

  – Här i Norrland är törskaten ett större problem än granbarkborren, även om det får all uppmärksamhet i söder, säger Ola Kårén.

   Under tidig sommar bildas svampens ljusorange sporsamlingar som är ett tydligt tecken på infektionen av törskate.
  Under tidig sommar bildas svampens ljusorange sporsamlingar som är ett tydligt tecken på infektionen av törskate. FOTO: SCA

  Skogsstyrelsen håller med om att törskaten är ett växande problem.

  – I grund och botten har vi precis samma bild, säger Johan Eriksson, biträdande avdelningschef på Skogsavdelningen.

  I samverkan med skogsbruket och forskarna kommer arbetet mot multiskadad ungskog i norra Sverige att fortsätta. Skogsstyrelsen kommer att satsa på rådgivning. Men myndigheten konstaterar också att det behövs mer kunskap om törskate.

  – Törskaten har hamnat i skymundan. Det har varit ett särskilt fokus mot akuta problem med granbarkborren.

  Kommer törskaten att få den uppmärksamhet den förtjänar?

  – Det finns goda förutsättningar, definitivt, jag hoppas vi kan ta steg framåt i kunskap och åtgärder, säger Johan Eriksson.

  Norra Skog konstaterar att skadorna av törskate är stora i ung och medelåldersskog. Och tycker inte att satsningarna som aviserats är tillräckliga.

  – De medel som anslagits för skogsskadecentrum med mera är välkomna, men tyvärr kommer det inte att räcka, säger Olof Falkeström, skogsskötselspecialist på Norra Skog.

  Törskate

  Typ: Rostsvamp

  Symptom: På äldre tallar dör toppen och blir en törgadd. I yngre tallar kan barren på delar av trädet bli röda när grenen eller stammen stryps. Hela ungtallen kan sedan dö. Nedom skadan finns ett kådindränkt mörkt stamsår eller på yngre träd en förtjockning.

  Spridning: En form värdväxlar med örter som skogskovall, tulkört och pion. En annan form sprids direkt från tall till tall.

  Utbredning: Främst i Norrland. 10 procent av ungtallarna norr om Jämtland och Medelpad har törskate enligt nya inventeringar.

  Råd: Vid röjning bör angripna träd tas bort. Hårt angripna träd bör gallras bort i fröplantager och bör inte heller lämnas som fröträd vid naturlig föryngring.

  Källor: SLU och SCA

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen