Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 juni

  Tungt yttrande stöttar licensjakt på varg

  Går EU-domstolen på generaladvokatens linje går det inte ifrågasätta den svenska licensjakten på varg juridiskt, anser experter.

   Det är inget olagligt med licensjakt på varg i sig, menar en generaladvokat vid EU-domstolen.
  Det är inget olagligt med licensjakt på varg i sig, menar en generaladvokat vid EU-domstolen. FOTO: Shutterstock/TT

  Licensjakt på varg är i enlighet med EU:s lagar, så länge den omgärdas av strikta begränsningar. Det har en generaladvokat vid EU-domstolen kommit fram till när han granskat ett ärende i en finsk domstol.

  Generaladvokaten har inte sista ordet i frågan, det har domstolen. Och domstolen är inte bunden till generaladvokatens slutsats, men kommer ofta till samma.

  – Skulle EU-domstolen välja att följa generaladvokatens yttrande kan den jakt på stora rovdjur som bedrivs i Sverige i dag fortsätta på samma sätt som tidigare, säger Andreas Ahlén, jurist på Naturvårdsverkets naturhänsynsenhet.

  Sverige påverkas

  Det specifika ärendet gäller finsk vargjakt, men det slutgiltiga resultatet är högintressant för Sverige då EU-kommissionen har ett öppet överträdelseärende mot Sverige med anledning av den svenska licensjakten. Ett sådant ärende kan sluta i att Sverige tas till EU-domstolen.

  Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet, ser inte att EU-kommissionen kan fortsätta driva frågan mot Sverige om EU-domstolen följer generaladvokatens linje.

  – EU-kommissionen kommer givetvis att avvakta vad EU-domstolen säger. Men skulle domstolen gå på samma linje som generaladvokaten, då förutsätter vi att EU-kommissionen lägger ner överträdelseärendet.

  Beslut i höst

  På Världsnaturfonden WWF gör Mats Forslund bedömningen att yttrandet i stort ger Sverige utrymme att fortsätta som i dag.

  – Men det är domstolens beslut som kommer att ha betydelse, det är då det är skarpt läge.

  EU-domstolen väntas komma med sitt domslut i höst. Generaladvokaten konstaterar att den form av licensjakt som tillämpats i Finland, och som enligt de experter ATL talat med är jämförbar med den svenska, i stort är i linje med Art- och habitatdirektivet.

  Vissa kriterier måste dock uppfyllas. Det måste vara tydligt vilka mål som licensjakten har. Att skydda tamhundar, förhindra tjuvjakt och stilla lokalbefolkningens oro är legitima mål, men det måste också göras klart att det inte finns några andra sätt att nå de målen.

  – Vi ser att om det påverkar älgjakten väldigt kraftigt så skulle man kunna jaga varg med stöd av undantagsbestämmelserna i Art- och habitatdirektivet, säger Gunnar Glöersen.

  Tydliga gränser

  Generaladvokaten finner också att jakten måste vara tydligt avgränsad och inte får påverka populationen negativt på nationell nivå. Det är inget krav att den ska påverka populationen positivt.

  Naturvårdsverket har beslutat att inte delegera några beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna inför den kommande vintern. Vargpopulationen anses ligga på en alltför låg nivå och det har inte skett någon tillväxt under det gångna året.

  Det är andra året i rad som det inte blir någon licensjakt av den anledningen. Den senaste inventeringen kom fram till att det finns ungefär 300 vargar i Sverige, på gränsen för vad som kan betrakta som gynnsam bevarandestatus. Beslut om skyddsjakt kan fortfarande fattas.

  Relaterade artiklar

  Till toppen