Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 juli 2019

  Svagare efterfrågan sänker estimat

  Bolagen i massa- och papperssektorn står inför en tuff period, då försäljningspriserna på såväl förpackningsmaterial som på tryckpapper och massa kan antas fortsätta ned samtidigt som vedkostnaderna förblir höga.

   Såväl Amazon som andra stora e-handlare arbetar aktivt med att utveckla nya strategier för att minska åtgången av förpackningsmaterial, påpekar Credit Suisse.
  Såväl Amazon som andra stora e-handlare arbetar aktivt med att utveckla nya strategier för att minska åtgången av förpackningsmaterial, påpekar Credit Suisse. FOTO: Barberis/Fotogramma/Ropi/TT

  Orealistiska uppfattningar om hur en växande e-handel ska öka förpackningsefterfrågan är en av orsakerna.

  Det hävdar Credit Suisse i en ny sektorrapport.

  ”Förpackningstillverkare har aviserat rejäla kapacitetsökningar med motiveringen att e-handel ska leda till stigande efterfrågan”, skriver banken, som har identifierat 123 potentiella expansionsprojekt vilka tillsammans skulle öka produktionskapaciteten av wellråvara med 27 procent under de kommande sju åren.

  Någon motsvarande ökning av efterfrågan ser Credit Suisse dock inte, varför gapet mellan kapacitet och efterfrågan väntas bli fördubblat under perioden.

  Felet producenterna gör är att de utgår från att ökad e-handel automatiskt ska leda till ökad efterfrågan på förpackningar.

  ”Vi hittar dock inga avgörande bevis för att konsumtionen av förpackningspapper ökar när Amazon ger sig in på en ny marknad”, resonerar banken, som anser att den globala BNP-tillväxten generellt har mycket större betydelse än e-handelsökningen.

  Trend mot mindre förpackningsmaterial

  Såväl Amazon som andra stora e-handlare arbetar aktivt med att utveckla nya strategier för att minska åtgången av förpackningsmaterial, påpekar Credit Suisse.

  Investmentbanken är inte heller imponerad av argumentet att plast fasas ut till förmån för pappersförpackningar. Denna process är långsam och kräver politiska beslut eftersom de ekonomiska incitamenten inte är uppenbara, enligt analytikern.

  Vad gäller massa har prisnedgångarna fortsatt, rentav accelererat, under det andra kvartalet mot bakgrund av svag efterfrågan och envist höga lagernivåer, påpekar Credit Suisse vidare.

  På tryckpapperssidan räknar banken med att priserna kommer att sättas under press när det blir dags för omförhandlingar.

  ”Vi tror att priserna kommer att drivas ned av svag efterfrågan, ändrade handelsflöden och ökade marknadsobalanser.”

  På kostnadssidan räknar Credit Suisse med en stabilisering av de nordiska vedpriserna, efter en rejäl uppgång under fjolåret.

  Investmentbanken sänker riktkurserna för Stora Enso, Holmen, UPM och Sappi.

  Relaterade artiklar

  Till toppen