Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 november 2018

  TTT – ett recept för bättre skogsproduktion

  Trädslag, tidpunkt, täthet. Det är de tre grundbultarna för ett enkelt recept för bättre skogsskötsel, ett av insatsområdena i Skogsstyrelsens projekt för att förbättra produktionen i skogen.

   Här finns det mer att göra - Skogstyrelsen har tagit fram ett recept för bättre skogsskötsel - med tre T:n att komma ihåg.
  Bild 1/2 Här finns det mer att göra - Skogstyrelsen har tagit fram ett recept för bättre skogsskötsel - med tre T:n att komma ihåg. FOTO: Ulf Aronsson
   Effektiv skogsskötsel. En tydlig instruktion och en enkel ledstång för ökad lönsamhet i produktionsskogen, enligt Skogsstyrelsens nya rapport om ökad produktion i skogen.
  Bild 2/2 Effektiv skogsskötsel. En tydlig instruktion och en enkel ledstång för ökad lönsamhet i produktionsskogen, enligt Skogsstyrelsens nya rapport om ökad produktion i skogen. FOTO: Skogstyrelsen

  – 1,5, 12, 18 och så 2 000 stammar vid 5 meters höjd. Det är allt man behöver komma ihåg. Vi ville ha tydlig instruktion och en enkel ledstång för ökad lönsamhet i produktionsskogen, säger Dan Glöde, VD Hargs Bruk.

  Han är en av de som deltagit i Skogsstyrelsens projekt för att förbättra produktionen i skogen. Skötseln pekas ut som en av de tre viktigaste faktorerna.

  Ökad lönsamhet

  – Vi har definierat effektiv skogsskötsel för ökad lönsamhet i produktionsskog som en ökad tillväxt av grova raka barrträd med en förkortad produktionstid och en begränsad risk för skador, fortsätter Dan Glöde.

  Arbetsgruppen har kommit fram till en modell som de kallar 3T, där T:na står för rätt Trädslag, Tidpunkt och Täthet.

  – Gör det enkelt: Låt höjden på skogen styra tidpunkt när åtgärderna görs.

  Enkel ledstång

  För en tallmark, T19-24, innebär det 2 000 plantor/ha senast år 2 och 1 800 plantor/ha vid 1 meters medelhöjd. 1-2 röjningar vid 5 meters höjd till 2 000 stammar/ha ska sen leda till en lönsam förstagallring vid 12 meters höjd till 1 100 stammar/ha. Sista gallringen görs vid en medelhöjd på 18 meter och ska ge en föryngringsavverkning av 600-800 stammar per hektar vid 70-85 års ålder.

  – Om man ligger nära de här värdena kan man vara trygg om att man utnyttjar markens produktionsförmåga på ett effektivt sätt, avslutar Dan Glöde.

  Bara att sätta i gång, med andra ord.

  Relaterade artiklar

  Till toppen