Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 9 oktober 2019

  Trä bromsar bakterieutveckling

  Trä kan användas för att motverka spridningen av resistenta bakterier som MRSA och VRE. Det visar en finsk undersökning av de antibakteriella egenskaperna hos gran och tall.

   Ytor av trä har antibakteriella egenskaper, och allra bäst är kärnfuru.
  Ytor av trä har antibakteriella egenskaper, och allra bäst är kärnfuru. FOTO: Ulf Aronsson

  Att trä har antibakteriella egenskaper är känt från tidigare studier av skärbrädor. Men nu har Tiina Vainio-Kaila i sin doktorsavhandling vid Aalto-universitetet försökt reda ut exakt vad som ger trä dessa egenskaper.

  Bland annat har hon studerat livslängden hos bakterier på olika ytor: splint respektive kärnved av gran och tall samt på ytor av glas. På alla träytorna dog bakterierna snabbare än på glas, tall var effektivare än gran och furukärna var bättre än splintved. Undantaget var E coli-bakterier, där splintveden var mer effektiv än kärnan.

  Effektivt mot MRSA

  Förklaringen till de antibakteriella egenskaperna är de olika organiska föreningarna i trä. Dessa extraherades också och testades på olika typer av bakterier, och visade sig då även vara effektiva mot resistenta bakterier som MRSA (multiresistenta gula stafylokocker) och VRE (vankomycinresistenta enterokocker). Också ligninet i trä visade sig ha antibakteriella effekter, medan cellulosa och framför allt hemicellulosa i stället ökade bakteriernas tillväxt.

  Men ingen enskild organisk förening kunde förklara träets antibakteriella egenskaper. Testerna tyder i stället på att det är en lämplig kombination av olika organiska föreningar som ger den effekten.

  Nytt produktområde?

  Dessutom testades vilken effekt lättflyktiga organiska föreningar från trä i luften hade på bakterier. Även de hämmade tillväxten hos bakterierna, mest effektivt var lättflyktiga föreningar från furukärna. Tiina Vainio-Kaila rekommenderar fortsatt forskning om utvinning av organiska ämnen ur trä, träytor för att få mer hygieniska miljöer samt hur lättflyktiga organiska ämnen från trä kan användas för att bekämpa resistenta bakterier.

  Relaterade artiklar

  Till toppen