Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 augusti 2018

  Torkan inget hot mot industrins virkesförsörjning

  Många skogsägare och entreprenörer har varit tvungna att låta sina maskiner stå stilla den här torra sommaren. De stora skogsindustrikoncernerna har ändå kunnat försörja industrin med råvara, visar ATL:s rundringning.

   SCA är ett av de bolag som uppger att virkesförsörjningen till industrin inte har påverkats negativt av sommarens torka. Arkivbild.
  SCA är ett av de bolag som uppger att virkesförsörjningen till industrin inte har påverkats negativt av sommarens torka. Arkivbild. FOTO: Torbjörn Bergkvist

  För många enskilda skogsägare har sommarens torka och efterföljande bränder varit rena katastrofen. Riktigt så illa har det inte varit för de större koncernerna. Med skog utspridd över stora delar av landet har de i regel kunnat få tag på tillräckligt med timmer för att försörja industrins behov. Inte heller har de drabbats särskilt hårt av skogsbränderna, uppger de bolag som ATL har talat med.

  För StoraEnos del har dock det ogynnsamma vädret i förlängningen lett till en ekonomisk förlust. I utsiktsbedömningen i bolagets rapport för det andra kvartalet meddelade StoraEnso att en försämrad tillgång på råvara under perioden kommer att ha en negativ påverkan på resultatet för det tredje kvartalet på ungefär 10 miljoner euro, motsvarande 103 miljoner kronor.

  – När det gäller avverkning så har det skett i begränsad skala, vi har rättat oss efter Skogsstyrelsens rekommendationer: är det hög brandrisk så står produktionen stilla, då avverkar vi inte alls. Den begränsade avverkningen som har skett har i huvudsak ägt rum nattetid eller i blötare trakter. Detta påverkar virkesförsörjningen, tillgången på råvara och ved blir knapp, säger Carl Norell, presskontakt på Stora Enso.

  Trots detta har bolaget med hjälp av en optimerad logistik kunna försörja industrierna och få ut sina produkter till kunderna, uppger Carl Norell. När det gäller skogsbränderna så verkar StoraEnso på mark som ägs av Bergvik. Ungefär 2 600 hektar av den marken har berörts av bränderna. Det ska jämföras med Bergvik Skogs totala innehav på 2,3 miljoner hektar.

  SCA och BillerudKorsnäs klarar sig

  Inte heller BillerudKorsnäs verkar ha drabbats särskilt hårt av torkan. ”Vi är väl förberedda och arbetar aktivt med att hantera konsekvenserna av vinterns, vårens och sommarens utmanande väderförhållanden. Vår bedömning är att situationen kortsiktigt inte berör industriverksamheten”, skriver bolaget i ett pressmeddelande. ”Långsiktigt dock, om torkan fortsätter, kommer detta att kunna påverka tillgången på skogsråvara.”

  Även Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA, menar att torkans effekter varit begränsade för företaget.

  – När det gäller råvarutillgång har den inte påverkats oss så mycket, men vi har fått styra om en del virkestransporter. Vi har fått skifta avverkningstrakter från torra och eldfängda till fuktigare marker, vilket har inneburit att avverkningen av gran har ökat och avverkningen av tall har minskat. Periodvis har vi även gått ner lite i intensitet, genom att jobba natt i stället för dag – men virkesförsörjningen till industrin har inte påverkats negativt.

  I sommar beräknas runt 25 000 hektar svensk skog ha brunnit. Väldigt lite av denna areal tillhörde SCA.

  – Det känns nästan skamligt att säga det, men vi har inte varit drabbade i någon högre grad. Totalt har ungefär 650 hektar av vår skog brunnit – vilket ungefär motsvarar den areal som vi naturvårdsbränner i vanliga fall, säger Björn Lyngfelt.

  LÄS OCKSÅ: Maskinerna står still i torkanLÄS OCKSÅ: Skogsägare mer medvetna om riskerLÄS OCKSÅ: Några gnistor – sen brann skogen

  Relaterade artiklar

  Till toppen