Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 december 2018

  Tjäderdom kan kosta skogsägare en halv miljon

  Hänsyn till tjäder gör att skogsägare i Sjuhäradsbygden nu riskerar en förlust på en halv miljon kronor.

  Högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, gick på torsdagen på Skogsstyrelsens linje att förbjuda två skogsägare i Hampedal att avverka skog för att skydda sex tjädertuppar, deras hönor och kycklingar.

  Det åtgärder som Skogsstyrelsen kräver för att trygga livsmiljön för tjädern motsvarar en förlust på 30 procent av virkesvärdet, 477 000 kronor enligt Södras beräkning.

  – Jag anser att de är inne och konfiskerar privat ägande. Det känns som vi bor i ett kommunistiskt land, sade skogsägaren Anneli Virenhem i samband med rättegången tidigare i höstas.

  Upp till 900 meter

  Enligt förbudet får vissa ytor i skogen inte huggas alls, andra bara plockhuggas, på vissa skiften måste trädgrupper lämnas. Avståndet till centrum för spelplatsen är upp till 900 meter.

  Enligt Skogsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och nu även Mark- och miljööverdomstolen är det inte bara själva spelplatsen som behöver skyddas. Även mark där hönorna föder upp kycklingarna ska skyddas, och det är stora områden. Och även om det är gott om tjäder i Sverige, så måste man ta hänsyn till att fågeln är ovanlig i södra Sverige.

  ”Mark- och miljööverdomstolen finner att de anmälda åtgärderna kan komma att skada eller förstöra ett fortplantningsområde för tjäder och därmed finns det en risk för att tjäderns bevarandestatus i Västra Götalands län påverkas negativt”, står det i domen.

  ”Helt orimligt”

  När det gäller frågan om beslutet är rimligt, så kallat proportionerligt, så anser Mark- och miljööverdomstolen att det allmänna intresset väger tyngre än de enskildas intresse av att avverka skog. Domstolen noterar samtidigt att de klagande kan ha rätt till ersättning, men för det krävs en ny rättsprocess.

  – Det är helt orimligt. Vi kan inte ha en ordning där markägare måste stämma staten för att få ersättning, sade Södras skogsstrateg Göran Örlander.

  Relaterade artiklar

  Till toppen