Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 10 oktober 2019

  Lågt intresse för terminshandel med rundvirke

  Ett examensarbete på SLU har undersökt möjligheter och hinder för futureshandel av rundvirke. Resultaten visar att den låga prisvolatiliteten gör att intresset är begränsat.

   Intresset för terminshandel med rundvirke är lågt, konstaterar Per Kjellander och Andreas Aronsson i sitt examensarbete.
  Intresset för terminshandel med rundvirke är lågt, konstaterar Per Kjellander och Andreas Aronsson i sitt examensarbete. FOTO: Ulf Aronsson

  Jordbrukssektorn har en stark koppling till energimarknaden och klimatförändringens effekter. Det har lett till ökad prisvolatilitet och på sikt kan dessa faktorer även påverka prissvängningarna i skogen.

  En väsentlig skillnad är att det inom jordbruket finns möjligheter att prissäkra råvaror genom handel med futures (se faktaruta). Den möjligheten saknas helt på skogsråvara.

  Finns det behov av terminshandel med rundvirke i Sverige? Det frågade sig Andreas Aronsson och Per Kjellander när de på SLU drog igång sitt examensarbete vid linjen för skogsindustriell ekonomi.

  Begränsat behov

  De nyblivna jägmästarna har nu redovisat sitt exjobb om förutsättningar och hinder för en futuresmarknad av rundvirke. Det visade sig att otillräcklig prisvolatilitet och bristande transparens var hinder av teknisk karaktär för att i dagsläget kunna etablera handel med futures.

  – I vår marknadsundersökning har vi intervjuat 26 aktörer verksamma inom terminshandel och på rundvirkesmarknaden. Många anser att prisvariationerna är låga och majoriteten ser inte svängningarna som en riskfaktor. Därför menar de att behovet är begränsat för futureshandel av rundvirke, berättar Andreas Aronsson.

   Per Kjellander och Andreas Aronsson vid presentationen av deras exjobb på SLU i Uppsala.
  Per Kjellander och Andreas Aronsson vid presentationen av deras exjobb på SLU i Uppsala. FOTO: Stefan Hällberg

  De som ställer sig positiva till futureskontrakt är i första hand säljare av rundvirke.

  – Säljarsidan ser en del positiva effekter av handel med futures. Många är intresserade av att det blir bättre marknadstransparens. I nuläget går det inte att få överblick över vad skogsägarna är villiga att sälja för. I Sverige behöver man inte offentliggöra virkespriserna, vilket är lite konstigt när man i EU vill främja fri konkurrens och en fri marknad, säger Per Kjellander.

  Vad tycker ni själva, borde det finnas ett sådant här instrument på rundvirkesmarknaden?

  – Även om priserna är relativt stabila ger handel med futures möjlighet till bättre transparens och transaktionseffektivitet och det borde väl vara en fördel för branschen i stort. Många vi frågade var positiva till futures, men de ville inte handla med det själva. De ansåg det svårt att ta ställning till en produkt de inte har erfarenhet av, konstaterar Andreas Aronsson.

  Per Kjellander håller med.

  – Skogsbranschen är traditionell och det kan vara svårt att ta till sig en förändring som ger ytterligare en obekant faktor att ta hänsyn till. Alla marknader har olika utvecklingsfaser där futures är ett av de sista stegen. Om det blir högre prisvolatilitet på rundvirkesmarknaden kan något prissäkringsinstrument bli aktuellt och då kan futures vara ett intressant alternativ, säger Per Kjellander.

  Futureshandel

  Futures är rätten – och skyldigheten – att köpa en viss tillgång, till exempel en råvara, statsobligationer, en aktie eller valuta till ett pris i framtiden. Handeln sker med standardiserade villkor, ofta på en börs eller marknadsplats, men i vissa fall också genom auktionsförfaranden.

  Slutsatser i rapporten

  ”Futureshandel av rundvirke – möjligheter och hinder för futureshandel av rundvirke i Sverige” är ett examensarbete vid SLU Uppsala från september 2019 av Andreas Aronsson och Per Kjellander. Examensarbetet baseras på intervjuer med 26 personer: köpare och säljare av rundvirke, experter på rundvirkeshandel samt finansaktörer.

  Några slutsatser:

  • Prisvolatiliteten upplevs som liten och är för låg för att ett futureskontrakt ska fylla ett prissäkringsbehov på rundvirkesmarknaden.

  • Transparensen är otillräcklig för att möjliggöra utformande av ett futureskontrakt.

  • Rundvirkespriserna uppges vara så stabila att de är förutsägbara på sex månaders sikt.

  • Prisvariationerna upplevs enbart i låg utsträckning som en risk.

  • Den mindre skogsägaren, som är oberoende av skogen som inkomst, kan hantera prisrisken genom att inte avverka.

  • Marknadsaktörerna vill ha stabilitet, men uttrycker en begränsad vilja till att kunna utesluta prisrisk.

  • Den enskilde skogsägarens intresse för att handla med futures uppges vara lågt. Det är även ett svagt generellt intresse för att handla med futures.

  • Säljare och några branschkännare ser ett behov av futures för att nya aktörer ska kunna säkra investeringar i skogssektorn och bioekonomin.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen