Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 15 april

  Uppåt för tall - men ned för contorta

  Tallen är på frammarsch, åtminstone sett till planteringarna. För fröträd och contorta går det sämre.

   75 procent av plantorna kommer från plantagefrö från svenska skogsplantager.
  Bild 1/2 75 procent av plantorna kommer från plantagefrö från svenska skogsplantager. FOTO: Rolf Segerstedt
   Andelen tallplantor ökar men gran är fortfarande det vanligaste trädslaget, visar statistik från Skogsstyrelsen.
  Bild 2/2 Andelen tallplantor ökar men gran är fortfarande det vanligaste trädslaget, visar statistik från Skogsstyrelsen. FOTO: Mats P. Ostelius

  Leveranserna av tallplantor ökade med 8 procent under fjolåret jämfört med 2017. Det visar statistik från Skogsstyrelsen. Sammanlagt producerades 175 miljoner tallplantor, motsvarande 46 procent av den totala plantproduktionen. Plantering är den helt dominerande föryngringsmetoden och fröträd blir allt mer ovanligt. Enligt Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn i skogen har frö- och skärmträd minskat med 50 procent jämfört med för fem år sen.

  – Vi ser att skogsägare föredrar plantering mer. Det är en säker metod som fungerar bra på alla marker. Men naturlig föryngring har en lång tradition i skogsbruket och om metoden blir allt mer sällsynt riskerar variationen i skogen att minska, säger Cales Fries, skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

  Ras för contorta

  Precis som fröträden minskar också produktionen av contortaplantor. 2018 stod de för knappt 2 procent av leveranserna, och mellan 2012 och 2018 har antalet producerade contortaplantor gått från 18 till knappt 7 miljoner.

  – Sannolikt beror minskningen på hänsyn till rennäringen som ogillar contortatall men också på dåliga erfarenheter av senare års skador av stormar och snöbrott som trädlaget tycks vara mer känsligt för, säger Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist på Skogstyrelsen.

  Det allra vanligaste trädslaget för skogsplantorna är gran, som trots en liten minskning stod för 51 procent. Övriga barrträd, utöver gran, tall och contorta, har ökat och stod för 2 procent och lövträdsplantor för 6 promille av de levererade plantorna.

  Mer utländskt frö

  75 procent av plantorna kommer från plantagefrö från svenska skogsplantager. 2017 var motsvarande siffra 81 procent. Minskningen förklaras av att andelen plantor från utländskt beståndsfrö, framför allt av gran, ökat och står för 12 procent. Utländskt plantagefrö står för 6 procent och svenskt beståndsfrö står för 5 procent.

  Skogsstyrelsen har också tittat på användningen av plantskydd. Mer än hälften, 53 procent, av barrträdsplantorna är obehandlade vid leverans och framför allt är det contorta och tall som i lägre utsträckning har plantskydd. Trenden är att andelen plantor med mekaniskt skydd ökar, och var i fjol uppe i 29 procent. Andelen insekticidbehandlade plantor minskar och var 18 procent.

  PEFC nobbar insekticider

  Svenska PEFC har beslutat att plantor som är behandlade med kemiska insekticider inte får användas i det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019. Beslutet gäller också ombehandling i fält med kemiska insekticider.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen