Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 april 2017

  Tallen knappar in på granen

  Antalet tallplantor som planteras fortsätter att öka, visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

   Antalet tallplantor som planteras fortsätter att öka, visar ny statistik från Skogsstyrelsen.
  Antalet tallplantor som planteras fortsätter att öka, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. FOTO: Rolf Segerstedt

  Leveransen av skogsplantor uppgick förra året till 345 miljoner plantor, enligt statistik från Skogsstyrelsen. Hälften av plantorna var gran, andelen tall var 46 procent och övriga trädslag står för resterande 4 procent.

  För björk och övriga lövträd ligger antalet levererade plantor på en stabil nivå, medan antalet levererade plantor av contortatall fortsätter att minska.

  Sedan 2010 finns det en trend med ett ökat antal levererade tallplantor, samtidigt som antalet levererade granplantor minskar. Trenden fortsatte även 2016 och skillnaden mellan antalet levererade tall- och granplantor har aldrig varit mindre än under det senaste året.

  Överlag är majoriteten av skogsplantorna producerade som täckrot. För barrträdsplantor är täckrot den vanligaste produktionsmetoden, medan lövträdsplantor i större utsträckning är producerade som barrot.

  Av de levererade skogsplantorna härstammar större delen av dem från svenska plantager.

  Relaterade artiklar

  Till toppen