Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 juni 2001

  Tak över skogen rivs i brist på pengar

  Brist på pengar stoppar ett mångårigt skogsforskningsprojekt i Bohuslän. Det innebär rivning av det 6 300 kvadratmeter stora tak som sitter uppspänt vid Gårdasjön i Svartedalen nära Stenungsund.

  Taket byggdes 1991 för att undersöka
  hur skogsmark återhämtar sig om man skyddar den helt
  från sur nederbörd. Projektet har drivits av IVL Svenska
  Miljöinstitutet med en stor del av finansieringen från
  näringslivet i form av Elforsk/Vattenfall och bilindustrin.
  Nu har Elforsk dragit sig ur.

  – Konkurrensen på elmarknaden gör att de har sett
  över sina kostnader och valt bort det här projektet.
  Forskningen är lite för grundläggande för
  dem, eftersom det till exempel inte är aktuellt att bygga
  ut kolkraften i Sverige, säger Jan Munthe, avdelningschef
  på IVL.

  I och med Elforsks avhopp försvinner huvuddelen av projektets
  pengar, och nedmontering av taket börjar under vecka 25.
  Jan Munthe uppskattar att projektet skulle ha fortsatt ytterligare
  tre år om det funnits finansiering.

  Det viktigaste resultatet från mätningarna i vattnet
  som rinner från den takförsedda skogen är att
  vattenkvaliteten snabbt förbättrades när skogen
  skyddades, men att det tar lång tid innan skogen återhämtat
  sig helt. Vattnet som läcker ut i Gårdasjön är
  fortfarande förorenat och har förhöjda aluminiumhalter.

  – Det är tråkigt att behöva lägga ner
  projektet, men vi får vara glada över att vi kunnat
  bedriva forskningen så här länge. Resultaten visar
  att det finns all anledning att fortsätta att arbeta mot
  utsläpp, säger Jan Munthe.


  Relaterade artiklar

  Till toppen