Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 3 oktober 2019

  ”Hemliga” virkespriser svensk specialitet

  I Norge och Finland redovisas öppen marknadsdata om virkeshandeln sedan decennier tillbaka. Men i Sverige saknas den informationen. En orsak är att Skogsstyrelsen inte lyckats ställa tillräckliga krav, enligt Skogsforum.

   Hemligt. Hur mycket och till vilket pris? Det är frågor som är lättare att få besvarade i Norge och Finland än i Sverige.
  Hemligt. Hur mycket och till vilket pris? Det är frågor som är lättare att få besvarade i Norge och Finland än i Sverige. FOTO: Mats P Ostelius

  Som svenskar är vi vana vid en stor öppenhet, och att mycket information finns allmänt tillgänglig. På ett område får vi dock storstryk av våra nordiska grannar Norge och Finland, och det är redovisning av virkespriser och avverkningsvolymer. Det visar en granskning som gjorts av Skogsforum Media AB.

  I Sverige får vi nöja oss med uppgifter för den totala årsavverkningen, men med 20 månaders eftersläpning, samt virkespriser för nio procent av avverkningsvolymen, de så kallade leveranspriserna. Enligt Skogsstyrelsen, som är ansvarig myndighet för redovisning av virkesstatistiken, har uppgifterna dessutom kvalitetsbrister.

  Detaljerade uppgifter

  I Norge och Finland redovisar ansvariga myndigheter detaljerade uppgifter om volym och pris för varje månad med någon veckas eftersläpning, visar Skogsforums granskning. För Finlands del gäller det enbart virke från privat skog, vilket motsvarar två tredjedelar av virket. Exempel på uppgifter som redovisas i våra grannländer är: Virkespriser i genomsnitt, per sortiment och per region samt avverkningsvolymer totalt, per region och per sortiment. I Finland redovisas även virkespriset i förhållande till rotnettot och i Norge avverkningsvolym per köpare.

  Fram till slutet av 1990-talet redovisade Skogsstyrelsen virkesvolymer var fjärde månad. Men sedan beslutade virkesmätningsföreningarna att uppgifterna bara skulle lämnas årsvis. De har också till Skogsstyrelsen uppgivit att deras datasystem inte är anpassade för att vara datakällor.

  Inte diskuterats

  Skogsstyrelsen fick tidigare underlaget till sin statistik från Skogsbrukets Datacentral (SDC) men numera från Biometria, som hanterar och redovisar alla data från inmätt virke. De är mitt uppe i ett byte till ett nytt datasystem och enligt Peter Eklund, VD på Biometria, kan det nya systemet leverera lika detaljerade uppgifter som de norska systemen. Men frågan har inte varit uppe till diskussion inom Biometria, säger han till Skogsforum.

  ”Man kan tycka att det är anmärkningsvärt att det i en så stor och viktig näring som skogsbruket och skogsindustrin saknas transparent marknadsdata snart 20 år in på nya millenniet”, säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum, i ett pressmeddelande.

   ”Att både Norge och Finland kan tillhandahålla dessa uppgifter visar att det är fullt möjligt men att viljan inte finns i Sverige”, säger Torbjörn Johnsen.
  ”Att både Norge och Finland kan tillhandahålla dessa uppgifter visar att det är fullt möjligt men att viljan inte finns i Sverige”, säger Torbjörn Johnsen. FOTO: Ulf Aronsson

  ”Att både Norge och Finland kan tillhandahålla dessa uppgifter visar att det är fullt möjligt men att viljan inte finns i Sverige. Den skogliga myndigheten i Sverige har inte haft förmåga att ställa krav på inmätningsföreningarna och skogsindustrin när det gäller att leverera tillförlitlig och aktuell marknadsdata. Det har man lyckats bättre med i Finland och Norge”, fortsätter han.

  En jämförelse mellan Skogsstyrelsen och dess systermyndighet Jordbruksverket visar också att en mer detaljerad redovisning av virkesstatistiken borde vara fullt möjlig. För de flesta av lantbrukets produkter, såväl animaliska som vegetabiliska, redovisas priser och volymer månadsvis.

  Prisdrivande?

  Anledningen till att skogsnäringen i Sverige bromsat tillgången till aktuell marknadsdata kan Skogsforum bara spekulera i:

  ”Kanske tror virkesköparna att en öppen volym- och prisstatistik kommer att driva upp virkespriserna”, säger Torbjörn Johnsen, som själv är övertygad om att hela den svenska skogsnäringen har allt att vinna på att presentera ett så bra kunskapsunderlag som möjligt om virkesmarknaden.

  Relaterade artiklar

  Till toppen