Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 9 maj

  Svensk skogsplan inte utdömd än

  Bilden av kritiken mot Sveriges klimatplan för skogen är överdriven, anser Pierre Schellekens, vice kabinettschef hos den ansvariga EU-kommissionären.

   Vilken referensnivå som ska gälla för mätningen av den svenska skogens klimatbidrag är fortfarande oklart.
  Vilken referensnivå som ska gälla för mätningen av den svenska skogens klimatbidrag är fortfarande oklart. FOTO: Mats P. Ostelius

  I mars lämnade regeringen över den nationella bokföringsplanen för skogsbruket till EU-kommissionen för granskning. Där ingår en referensnivå för avverkning som ska fungera som en måttstock för skogens klimatbidrag enligt LULUCF-förordningen. Efter oenighet både inom regeringen och mellan regeringen och riksdagen beslutades om en nivå där avverkningen motsvaras av 100 procent av tillväxten.

  På Miljö- och energidepartementet var man beredd på att det skulle komma kritik. I april skrev Aktuell Hållbarhet att en expertgrupp på EU-nivåsågat den svenska referensnivån. Det är dock EU-kommissionen som fattar det slutgiltiga beslutet om referensnivån kan accepteras eller inte. Och där manar en av de högst uppsatta tjänstemännen hos den ansvariga EU-kommissionären till lugn.

  – Jag har inte fått någon information om att den svenska planen är underkänd. Alla planer har fått kommentarer. Inte ens svenskar kan producera perfekta planer, säger Pierre Schellekens, vice kabinettschef hos klimatkommissionär Miguel Arias Cañete, när han talade under ett seminarium på Kungliga skogs- och lantbruksakademien.

  Det definitiva beskedet om hur EU-kommissionen ställer sig till den svenska planen väntas i sommar.

  LULUCF

  Land Use, Land Use Change and Forestry, på svenska ofta sammanfattande kallat markanvändning, är en egen sektor inom klimatrapporteringen som omfattar skogsmark och jordbruksmark. Enligt EU:s LULUCF-förordning, antagen förra året, ska sektorn uppnå nettonollutsläpp under perioden 2021 till 2030. För att kunna se om målet nås ska alla medlemsländer ha bokföringsplaner där en referensnivå för avverkning av skog ingår.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen