Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 14 maj 2019

  Svensk skogsmark rekorddyr efter virkesbrist

  Priserna på skogsfastigheter fortsatte att öka i hela landet under 2018 – och nådde rekordnivåer. Det visar konsultbolaget Svefas nya rapport ”Svensk fastighetsmarknad fokus skog”.

   Bedömningen framåt är att skog som är dyr i dag kommer att bli ännu dyrare på 20 års sikt.
  Bild 1/2 Bedömningen framåt är att skog som är dyr i dag kommer att bli ännu dyrare på 20 års sikt. FOTO: Mostphotos
   ”Vi såg en positiv prisutveckling i hela landet, främst beroende på att virkesmarknaden varit väldigt god med prisuppgångar”, säger Paul Nord, Affärsområdeschef för Skog och Lantbruk på Svefa.
  Bild 2/2 ”Vi såg en positiv prisutveckling i hela landet, främst beroende på att virkesmarknaden varit väldigt god med prisuppgångar”, säger Paul Nord, Affärsområdeschef för Skog och Lantbruk på Svefa. FOTO: Mostphotos/Pressbild

  Mest steg priserna i södra Sverige med en snittuppgång på 7 procent (jämfört med 4,5 procent 2018), följt av norra och mellersta Sverige där de var, avrundat till närmaste heltal, upp med 5 procent (jämfört med 1,9 respektive 5,2 procent året innan).

  Även transaktionsvolymen för skogsfastigheter, alltså hur mycket pengar som totalt har omsatts på marknaden, ökade med 12 procent i Sverige.

  – Vi såg en positiv prisutveckling i hela landet, främst beroende på att virkesmarknaden varit väldigt god med prisuppgångar, vilket skapat en köpvilja hos skogsinvesterarna, säger Paul Nord, affärsområdeschef för Skog och Lantbruk på Svefa till ATL.

  Produktionskapaciteten ökar

  Virkespriserna har gått upp på grund av en stark global konjunktur, stor virkesbrist efter sommarens skogsbränder och omfattande angrepp av granbarkborre i främst södra Sverige.

  Virkesindustrin har till och med tvingats importera virke för att täcka efterfrågan som fått extra draghjälp av den rekordsvaga kronan. Exportvärdena på pappersmassa har till exempel stigit med nästan 30 procent, enligt rapporten. Dessutom har den svenska industrin ökat sin produktionskapacitet kraftigt det senaste decenniet.

  Priserna på skogsfastigheter ökade mest i Östergötland och Gävleborg med uppgångar på 13 respektive 11 procent. Östergötland är en region med många stora skogsfastigheter, vilket är attraktivt då många stora skogsägare vill utöka sina arealer genom att köpa grannfastigheter.

  – Det är också ett välmående län med stora befolknings- och tillväxtcentrum i Linköping och Norrköping. Dessutom finns det en stor skogsindustri i och med Holmens sågverk och pappersbruk i Bråviken, säger Paul Nord.

  Gotland i botten

  Prisbilden i Gävleborg dras upp tack vare Gävles relativa närhet till Stockholmsregionen och E4:an som ger goda transportmöjligheter, liksom industrierna utmed kusten, enligt Paul Nord.

  I botten hittar vi Gotland. Där var prisutvecklingen på skogsfastigheter oförändrad. Priserna hålls nere då det inte finns någon tradition av skogsbruk på ön, samtidigt som skogsindustrin lyser med sin frånvaro, berättar Paul Nord.

  Även Värmland hade en blygsam prisuppgång på ynka 1 procent 2018, jämfört med 5 procent året innan. Prisutvecklingen är generellt svagare i norr och högre i söder och den spridningen återspeglas i snittuppgången.

  Rapporten försöker också svara på frågan var i Sverige det är mest lönsamt att investera i skogsfastigheter.

  Kommer bli ännu dyrare

  De poängrankar länen i ett skogsfastighetsindex som bygger på tio olika makroekonomiska faktorer som bedöms påverka skogsfastighetsmarknaden. Det rör sig om allt från jaktarrendenivå till ett läns befolkningsmängd och prisutveckling på skogsfastigheter senaste året.

  Indexet toppas, liksom 2017, av Stockholm som får 58 poäng, en försämring med två poäng, jämfört med året innan. Därefter följer Uppsala, Västra Götland, Skåne och Östergötland som alla har över 50 poäng.

  I botten hittar vi Gotland som tappat 5 poäng sedan 2017. Länet ligger dessutom hela 13 poäng efter Norrbotten och Värmland som återfinns på de näst sista platserna.

  – Vår bedömning är att skog som är dyr i dag kommer att bli ännu dyrare på säg 20 års sikt. Och skog är främst dyr i områden där det bor många människor, säger Paul Nord.

  ”Tror på god prisutveckling”

  Många storstadsbor är intresserade av att köpa skog och de som gör det vill ha nära till den för till exempel jakt och annan rekreation. Det finns också generellt många kapitalstarka individer i storstäder vilket också driver upp skogsmarkspriser i sådana områden.

  – Men vi tror även på en god prisutveckling i den norrländska kustregionen där det finns en rad mellanstora städer och med närheten till E4:an, medan Norrlands inland har störst utmaningar.

  Årsproduktion 2018

  Fördelningen mellan gran och tall var relativt oförändrad med fördelningen 60 procent gran och 40 procent tall. Sveriges andel av den totala årsproduktionen i Norden uppgår till lite drygt 55 procent.

  Den totala årsproduktionen var oförändrad i fjol jämfört med 2017. Den uppgick till totalt 18,3 miljoner kubikmeter, enligt statistik från Skogsindustrierna.

  Källa: Svefa och Skogsindustrierna

  Parametrar i Svefas skogsfastighetsindex

  1. Skillnaden mellan medelpriset på länets fastighetsmarknad och regionala virkespriser.

  2. Prisutvecklingen på skogsfastigheter senaste tolvmånadersperioden.

  3. Hur mycket framtida produktionsförmåga som kan köpas för länets medelprisnivå.

  4. Jaktarrendenivån.

  5. Närhet till marknad, t ex ett starkt grannlän eller utlandet.

  6. Befolkningsmängden.

  7. Medelinkomsten per person.

  8. Befolkningsutvecklingen.

  9. Arbetslösheten.

  10. Villapriset i länets ekonomiska centrum.

  Källa: Svefa

  Relaterade artiklar

  Till toppen