Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 juli

  "Skogsägarna får inte del av vinsten"

  Industrin gör enorma vinster men skogsägarna får bara smulor av kakan. Trots högkonjunkturen är Sveaskogs resultat inte på någon rekordnivå. 

   Sveaskogs koncernchef Per-Olof Wedin.
  Sveaskogs koncernchef Per-Olof Wedin.

  Skogsbolagens halvårsrapporter har börjat trilla in och visar på extraordinära vinster. Södras massatillverkning har en rörelsemarginal på 33 procent, sågverksdelen som oftast brukar visa minus har en rörelsemarginal på 14 procent och sågverksföretaget Setras rörelsemarginal ligger på 12 procent.

  Men när statliga Sveaskog presenterar sitt resultat för andra kvartalet är siffrorna inte särskilt märkvärdiga och vinsten inte mycket högre än den brukar vara. Under första halvåret i år har Sveaskog en direktavkastning på 5 procent, vilket är precis över det uppsatta målet på 4,5 procent.

  Får skogsägarna del av den enorma vinsten?

  – Nej, inte så mycket som man skulle önska men tillgång och efterfrågan brukar jämna ut detta över tid, säger Sveaskogs koncernchef Per-Olof Wedin.

  Virkespriserna ökade med i genomsnitt 8 procent under det andra kvartalet men det är marginella ökningar med tanke på vilka stora vinster industrin gör. Produktionsförhållandena har också varit besvärliga konstaterar Sveaskog i sin rapport, först på grund av snön och därefter på grund av torkan. Sveaskog har fått köpa in mer virke än normalt från privata skogsägare för att klara av leveranserna till sina kunder och för externt anskaffad skogsråvara är marginalerna lägre än från den egna skogen.

  Efterfrågan är stor och kronan svag

  Det finns inga stora orosmoln för skogsindustrin. Efterfrågan är stor på skogsprodukter och kronan är svag. Per-Olof Wedin tror därför att virkespriserna fortfarande är på väg uppåt.

  – Biobränsle är jag osäker på men för massaved och timmer tror jag priserna stiger. Stora anläggningar börjar få upp farten ordentligt nu och en höjning är behövlig på massaveden som i stort sett legat still de senaste åren.

  Per-Olof Wedin lyfter fram utvecklingen av nya produkter.

  – Jag tror inte att det dröjer så länge innan det kan bli en bra lönsamhet för KL-trä och för biodrivmedel, säger han.

  Hett ämne i politiken

  Skogen är het på den globala marknaden, men också inom politiken. Tidigare i somras presenterade Världsnaturfonden en enkätundersökning bland riksdagspartierna som visade att flera partier vill ändra ägardirektiven för Sveaskog. Per-Olof Wedin vill inte ge sig in i denna diskussion utan konstaterar att det är ägarna som bestämmer direktiven. En viss oro känner han dock när gäller debatten om hyggesfritt skogsbruk.

  – Vi ska ha trakthyggesbruk som dominerande metod men ska fortsätta att vetenskapligt utvärdera kontinuitetsskogsbruk innan vi bestämmer några procentmål.

  Brukad skog gör nytta

  När det gäller åsikterna om att Sveaskog i högre grad ska undanta skog från avverkning säger Per-Olof Wedin att det är den brukade skogen som gör nytta för klimatet.

  – Vi arbetar med ett hållbart skogsbruk vilket innebär att vi förenar produktion med ekologiska och sociala värden och det är viktigare att se vilken kvalitet det är på miljöarbetet än att bara ha arealmål.

  LÄS OCKSÅ: Stark marknad gav rekordresultat

  LÄS OCKSÅ: Säljstopp för skogbrandsförsäkring

  Sveaskogs resultat

  Nettoomsättningen under andra kvartalet 2018 var 1 918 miljoner kronor (1 702). Det operativa rörelseresultatet blev 382 miljoner kronor (342).

  Direktavkastningen var under första halvåret 2018 5 procent (4,5).

  Sveaskog sålde under andra kvartalet 2,9 miljoner m3fub (2,8) skogsråvara.

  Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick under andra kvartalet till 58 miljoner kronor (72).

   

  Läs mer om

  Till toppen