Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 26 juni 2020

  Sveaskog: ”Vi har ingen förklaring”

  – Jag har ingen förklaring till varför det blivit fel vid avverkningarna, säger Oskar Meidal på Sveaskog.

  Enligt Björn Ros på Sveaskog, som gjorde kontrollmätningarna av de två hyggena i Hjo, har det inte gått att hitta några trovärdiga gränsmarkeringar.

  Vid den ena avverkningen utgick snitslingen från ett järnrör i marken. Men röret sitter långt ifrån hörnet, enligt fastighetskartan. Den andra snitslingen utgick bland annat från en sten markerad med ett par snöstakar. Även den stenen ligger långt ifrån hörnet enligt fastighetskartan.

   Den andra avverkningen utgick från ett järnrör som enligt Björn Ros inte heller är en trovärdig gränsmarkering och inte stämmer med fastighetskartan.
  Den andra avverkningen utgick från ett järnrör som enligt Björn Ros inte heller är en trovärdig gränsmarkering och inte stämmer med fastighetskartan. FOTO: Ulf Aronsson

  Men tio meter ut från där hörnet ligger enligt fastighetskartan står en annan avlång sten. Marcus Werjefelt är övertygad om att det är en riktningssten till en hörnsten som inte längre står på sin plats. Björn Ros anser dock att det är oklart vad stenarna är, och några andra stenar finns inte på hygget som är en gammal sjöbotten.

  – Det kan vara svårt att hitta gränser när det saknas markeringar i terrängen, säger Oskar Meidal, bolagsjurist vid Sveaskog.

   På den ena avverkningen har snitslingen bland annat utgått från den här stenen. Men den stämmer inte med fastighetskartan och bedöms av Björn Ros på Sveaskog inte som en trovärdig gränsmarkering.
  På den ena avverkningen har snitslingen bland annat utgått från den här stenen. Men den stämmer inte med fastighetskartan och bedöms av Björn Ros på Sveaskog inte som en trovärdig gränsmarkering. FOTO: Ulf Aronsson

  Enligt honom har avverkningarna snitslats av Sveaskogs inköpare med hjälp av GPS, och han har ingen förklaring till varför det har blivit fel. Han tycker inte att Sveaskog brustit i sina rutiner, och anser inte heller att Sveaskog är skyldiga att kontakta grannarna inför en avverkning.

  – Enligt kontraktet upplåter markägaren nyttjanderätten till Sveaskog och det åligger markägaren att kontakta grannarna.

  Vilket ansvar har markägaren om det blir fel?

  – Det avgörs från fall till fall och beror på hur aktiv markägaren varit när gränsen stakades ut.

  Men ytterst har väl markägaren ansvar för fel som begås av en uppdragstagare som markägaren anlitat, och om sen markägaren och uppdragstagaren inte är nöjda med varandra så får de reda ut det sinsemellan?

  – Ja, det stämmer.

   Längre in på hygget finns en sten som stämmer bra med fastighetskartan, och som Marcus Werjefeldt tror är riktningsstenen till en hörnsten som inte längre står på sin plats.
  Längre in på hygget finns en sten som stämmer bra med fastighetskartan, och som Marcus Werjefeldt tror är riktningsstenen till en hörnsten som inte längre står på sin plats. FOTO: Ulf Aronsson

  Oklart – trots uppgörelse

  Sveaskog har erbjudit Marcus Werjefeldt ersättning för de träd de avverkat på fel sida om gränsen. Marcus Werjefeldt förhandlar också för sina grannar Sonny Österman och Ingvar Andersson. En fjärde drabbad markägare förhandlar själv med Sveaskog och har avböjt att kommentera i ATL.

  Men även om de når en uppgörelse finns huvudproblemet kvar. Det är fortfarande oklart var den juridiska gränsen går eftersom det saknas märken i terrängen.

  – Därför har jag uppmanat bägge parter att kontakta Lantmäteriet för en gränsbestämning. Men det är inget som vi kommer att bekosta, säger Oskar Meidal.

  ATL har vid upprepade tillfällen sökt samt lämnat meddelanden till den markägare som varit uppdragsgivare till de två avverkningarna. Han har dock varken svarat på samtal eller återkommit.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen