Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 10 februari

  Sveaskog överklagar avslag på skyddsjakt

  Återkommande betesskador gör att Sveaskogs tallungskogar runt Harads inte uppfyller lagkraven. Men länsstyrelsen avslår skyddsjakt.

   Vintertid uppehåller sig ett stort antal vandringsälgar på ett 20 hektar stort område norr om Harads. Resultatet blir raserade tallföryngringar för Sveaskog.
  Vintertid uppehåller sig ett stort antal vandringsälgar på ett 20 hektar stort område norr om Harads. Resultatet blir raserade tallföryngringar för Sveaskog. FOTO: Sveaskog

  Stora koncentrationer av älg vintertid ger lokalt ett mycket högt betestryck på Sveaskogs marker runt Harads i Bodens kommun, Norrbotten. Efter en besiktning i november 2018 konstaterade Skogsstyrelsen att området inte uppfyllde skogsvårdslagens krav på antal godkända huvudstammar, och under 2019 återbeskogade Sveaskog det 20 hektar stora området med 2 000 plantor per hektar.

  Helikopterjakt

  Men även den här säsongen ser betesskadorna ut att bli stora. Eftersom det rör sig om vandringsälgar kan de inte skjutas i området under ordinarie älgjakt, så strax före årsskiftet ansökte Sveaskog om skyddsjakt av 32 älgar. Ansökan väckte en hel del uppmärksamhet eftersom Sveaskog ville använda helikopter för att genomföra avskjutningen, skoter för att placera ut skyttar och drönare för att lokalisera älgarna.

  Vid en helikopterinventering den 22 januari observerades cirka 100 älgar i det aktuella området, och enligt Sveaskog hade Harads 58 älgar kvar på tilldelningen när jakten avslutades hösten 2019. Trots det avslog länsstyrelsen Sveaskogs ansökan om skyddsjakt i mitten på förra veckan.

   – Vi planterar nya plantor enligt lagkrav, som sedan älgarna äter upp vintertid och vi får vite från Skogsstyrelsen för att vi inte lyckas uppfylla lagkravet återbeskogning, säger Mikael Lundberg.
  – Vi planterar nya plantor enligt lagkrav, som sedan älgarna äter upp vintertid och vi får vite från Skogsstyrelsen för att vi inte lyckas uppfylla lagkravet återbeskogning, säger Mikael Lundberg. FOTO: Sveaskog

  Moment 22

  – Den stora koncentrationen av älg kommer att resultera i mycket omfattande betesskador i ett redan hårt drabbat skogsområde. Länsstyrelsens avslag kommer att försvåra våra möjligheter att leva upp till skogsvårdslagen. Sveaskog kan inte nå uppsatta mål för skogsskötseln och ytterst är det samhället som går miste om förnyelsebar råvara, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

  – Som situationen nu är planterar vi nya plantor enligt lagkrav, som sedan älgarna äter upp vintertid och vi får vite från Skogsstyrelsen för att vi inte lyckas uppfylla lagkravet återbeskogning. Det här är ett problem för många skogsägare, säger Mikael Lundberg.

  Fortsättning lär följa eftersom Sveaskog meddelar att de kommer att överklaga länsstyrelsens beslut.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen