Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 16 juli

  Sveaskog ökar trots tufft kvartal

  Första halvåret ser bra ut för Sveaskog – trots att andra kvartalet har inneburit ett tuffare marknadsläge.

  FOTO: Morgan Ekner

  Under det första halvåret 2019 har Sveaskogs operativa rörelseresultat ökat med 57 miljoner kronor jämfört med samma period förra året och landar på 832 miljoner kronor. Men under det andra kvartalet har det operativa rörelseresultatet i stället minskat med 15 procent och 59 miljoner kronor jämfört med samma period 2018.

  Priserna ökade med nio procent, men leveransvolymerna minskade med tio procent. Detta är vad som ligger bakom minskningen under andra kvartalet då den positiva effekten av högre priser motverkas av lägre volymer. Utöver det har även kostnaderna för avverkning och skogsvård ökat. Däremot har den ökande försäljningen av skogsplantor påverkat resultatet positivt.

  Sämre marknadsläge

  Sveaskogs VD Hannele Arvonen säger i ett pressmeddelande att marknadsläget för skogsindustrin, särskilt för massa, papper och kartong varit sämre i år än 2018 och pekar på att det skett en avmattning de senaste tre månaderna.

  ”Ännu är priserna för sågade trävaror på en relativt hög nivå och växelkursen gynnsam vilket medför att svenska sågverk fortsätter producera, trots en ökad lageruppbyggnad. Ett ökat utbud av granträvaror, som ett resultat av granbarkborreangrepp, leder till ökad konkurrens och fallande priser för granträvaror.”

  Resultat andra kvartalet 2019, april – juni

  Nettoomsättning: 1 925 MSEK (1 918)

  Operativt rörelseresultat: 323 MSEK (382)

  Rörelseresultat: 569 MSEK (549)

  Resultat första halvåret 2019, januari-juni

  Nettoomsättning: 3 849 MSEK (3 567)

  Operativt rörelseresultat: 832 MSEK (775)

  Rörelseresultat: 1 246 MSEK (1 071)

  Relaterade artiklar

  Till toppen