Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 oktober

  Sveaskog: Ökade avverkningar motverkade naturvårdskostnader

  Sveaskog mötte sjunkande priser och ökande kostnader för skogs- och naturvård med ökade avverkningar i egen skog.

  FOTO: Ulf Aronsson

  Omsättningen för statliga Sveaskog minskade med 9 procent, till 4,9 miljarder kronor, under årets åtta första månader jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet sjönk med 17 procent till 1,4 miljarder kronor och det operativa rörelseresultatet minskade med 28 procent till 812 miljoner kronor.

  Enligt Sveaskog beror resultatförsämringen främst på lägre priser, ner 9 procent i genomsnitt, och ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar. Detta har delvis kompenserats av ökade leveranserna från egen skog, upp 4,5 procent, samtidigt som leveranserna av externt anskaffad skogsråvara minskat.

  Ökat skogsvärde

  ”En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjunkit under 2019 och trenden har fortsatt in i 2020”, säger Hannele Arvonen, Sveaskogs vd i ett pressmeddelande.

   En förväntad resultatminskning, konstaterar Hannele Arvonen.
  En förväntad resultatminskning, konstaterar Hannele Arvonen. FOTO: Sveaskog/ Jarkko Sirkiä/Maaseudun Tulevaisuu

  Under årets tre första kvartal ökade värdet på Sveaskogs skogsinnehav med 437 miljoner kronor, till totalt 37 miljarder kronor.

  I delårsrapporten skriver Sveaskog också att de under tredje kvartalet lyfts fram som skogsbrukets representant för utmärkelsen Greenwashpriset av föreningen Jordens Vänner. Men med drygt 460 000 hektar av företagets brukade skogsmark avsatt för naturvård har Sveaskog själva en helt annan uppfattning än Jordens Vänner.

  Sveaskog

  Sveaskogs skogsinnehav uppgår till cirka 3,90 miljoner hektar, varav 3,05 miljoner hektar produktiv skogsmark.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen