Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 9 maj

  ”Det ser fantastiskt bra ut”

  – Vi har lyckats knäcka många av de problem som funnits med ligninproduktion från svartlut.

  Det säger Jan Wintzell om Sveaskogs satsning på företaget Suncarbon.

   Både utvinning och förädling av ligninet förenas i samma process.
  Bild 1/2 Både utvinning och förädling av ligninet förenas i samma process. FOTO: Ann Lindén
   Jan Wintzell ser fördelar både för miljön, industrin och skogsägarna med Suncarbons nya process för produktion av ligninolja.
  Bild 2/2 Jan Wintzell ser fördelar både för miljön, industrin och skogsägarna med Suncarbons nya process för produktion av ligninolja. FOTO: Stefan Nilsson

  2014 inledde Sveaskog ett samarbete med nystartade företaget Suncarbon AB, som ville utveckla en ny process att producera ligninolja från massabrukens svartlut. Nu går Sveaskog ett steg längre och köper en tredjedel av aktierna i företaget, där grundarna och Preem äger varsin tredjedel. Suncarbon har utvecklat en mobil pilotanläggning för storskaliga och bruksspecifika tester av produktionstekniken och kör nu tester på den.

  Bra idé

  – Det här är en fantastiskt bra idé där både utvinning och förädling av ligninet förenas i samma process. Dels får man fram ligninolja, dels avlastas samtidigt bruket sodapanna vilket ökar kapaciteten och lönsamheten, säger Jan Wintzell, chef för affärsutveckling och innovation på Sveaskog.

  Svartlut är en restprodukt från massaframställningen och innehåller lignin, hemicellulosa och kokkemikalier. Det finns andra processer för att ta till vara ligninet, men enligt Jan Wintzell har Suncarbons nya metod flera fördelar.

  – Vi får en produkt som är väldigt ren och möter krävande specifikationer för vidareförädling till exempelvis biodrivmedel, finkemikalier eller kolfiber. Dessutom kan de dyra kokkemikalierna tas till vara, det blir minimalt med spill. Till skillnad från andra processer så behålls ligninet också i vätskefas under hela processen. Det förbättrar hanteringen och tar bort risker förknippade med lignin, till exempel explosionsrisk.

  Ökat grot-behov

  Normalt förbränns svartluten i brukens sodapannor och energi tas till vara internt. Om en del av svartluten förädlas till ligninolja måste energibortfallet för bruket kompenseras.

  – Men det ersätts med grot i brukens fastbränslepannor, och innebär alltså en ökad efterfrågan på skogsägarnas produkter, säger Jan Wintzell.

  Suncarbon planerar nu att bygga en fullskalig produktionsanläggning för ligninolja med en kapacitet på 45 000 – 50 000 ton per år. Exakt var vill de inte avslöja. Kostnaden varierar beroende på vilket bruk det blir, men det rör sig om hundratals miljoner kronor. Produktionsstart är tänkt till 2022.

  Stor marknad

  På sikt ser Jan Wintzell en stor marknad för Suncarbons teknik.

  – Den har en väldigt stor potential, det finns många bruk runt om i världen och processen är väldigt kostnadseffektiv. Vi är först med en komplett process för både utvinning och förädling och får en högvärdig produkt, perfekt tajmat med att världen skriker efter förnyelsebara alternativ som kan ersätta fossila. Det ser fantastiskt bra ut och jag ser med tillförsikt fram mot fortsättningen.

  – Sveaskog ser nu på möjligheten att vara med och initiera investeringar i Suncarbon teknologi i Sverige. Men andra får ta över och driva fortsatta investeringar i produktionsanläggningar både i Sverige och globalt, avslutar han.

  Relaterade artiklar

  Till toppen