Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 26 november 2020

  Svårt för förstagångsköpare att ta sig in på skogsmarknaden

  Större fastigheter och äldre ägare som tror på stigande priser men är oroliga över äganderätten. Så ser det ut bland Sveriges skogsägare enligt senaste Skogsbarometern.

   Hälften av alla skogsägare skulle investera i mer skog om de fick en miljon kronor, visar årets Skogsbarometer.
  Hälften av alla skogsägare skulle investera i mer skog om de fick en miljon kronor, visar årets Skogsbarometer. FOTO: Ann Lindén

  Trots årets pandemi finns en optimism bland landets skogsägare. Det framgår av årets Skogsbarometer, en intervjuundersökning från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

  Majoriteten av skogsägarna, 54 procent, är nöjda med lönsamheten. 71 procent tror på stigande fastighetspriser, en markant ökning från 54 procent i fjol. 44 procent tror på stigande timmerpriser, jämfört med 29 procent i fjol, medan tron på stigande priser på massaved gått ned från 32 procent i fjol till 27 procent i år.

  Ökat intresse för värdepapper

  Många vill också köpa mer skog, hälften av alla skogsägare skulle investera i mer skog om de fick en miljon kronor. Men andelen som i stället skulle lägga miljonen på värdepapper har ökat kontinuerligt, från 10 procent 2010 till 36 procent i år. Framför allt är det yngre skogsägare och de som bor längre ifrån sin fastighet som väljer värdepapper.

  Allt fler skogsägare dröjer dessutom allt längre med att generationsskifta samtidigt som tillköpen av skog ökar. Det innebär att fastigheterna blir större, sen 2004 har andelen som äger mer än 100 hektar ökat från 20 till 36 procent. Ju större fastigheterna är desto större vikt lägger också ägarna vid hårda värden som god långsiktig investering och god löpande avkastning.

  Stigande priser och att bara 30 procent av fastigheterna når den öppna marknaden innebär att det blir allt svårare för förstagångsköpare att ta sig in på marknaden. Att hela 62 procent av skogsfastigheterna är obelånade gör också att tillköp kan finansieras med lån på den befintliga skogen, en möjlighet som förstagångsköparna saknar.

  Äganderätten oroar

  Men det finns också orosmoln. Det som störst andel, 28 procent, tror kommer påverka skogsägandet mest i framtiden är äganderätten.

  ”Det är första gången som äganderätten är det som oroar skogsägarna mest. Oavsett syfte med att äga skog vill man ha tydliga förutsättningar”, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank, i ett pressmeddelande och fortsätter:

  ”Låt oss tro att Skogsutredningen som presenteras nästa vecka kan bringa klarhet om äganderätten och hur den kan förenas med det viktiga arbetet med naturvärden och biologisk mångfald”.

   "Det är första gången som äganderätten är det som oroar skogsägarna mest", säger Ulf Möller.
  "Det är första gången som äganderätten är det som oroar skogsägarna mest", säger Ulf Möller. FOTO: Swedbank

  Färre försäkrar

  Värdeutveckling är den faktor som skogsägarna anser har näst störst betydelse i framtiden, tillsammans med skadedjur, brand eller storm. Trots pågående barkborreangrepp har oron för skadedjur, brand och stormar minskat påtagligt sen i fjol och andelen skogsägare som har fullständig skogsförsäkring har också gått ned med knappt 10 procent.

  Och hur tror då skogsägarna att skogen kommer användas i framtiden, vid sidan av för produktion av virke? 46 procent tror att jakt och rekreation kommer att vara det främsta användningsområdet, 21 procent svarar naturvärde/biologisk mångfald, 6 procent turism och 4 procent vindkraft.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen