Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 2 april 2016

  Svårt att uppnå miljömål i skogen

  Skogsstyrelsen och skogsbruket behöver öka takten rejält om miljömålen i skogen ska uppnås till 2020. Dels behövs mer formellt skydd, dels mer hyggesfritt skogsbruk.

  Mindre hyggesbruk och mer skyddad skog behövs.
  Mindre hyggesbruk och mer skyddad skog behövs.

  Naturvårdsverket presenterade i förra veckan den årliga uppföljningen av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Där framgår det bland annat att miljömålet Levande skogar kräver stora insatser för att målen ska nås till 2020.

  – Det handlar bland annat om att mer skog behöver skyddas och undantas från skogsbruk, säger Jimmy Lundblad, miljöstrateg på Skogsstyrelsen.

  Ett av målet i Levande skogar är att ge formellt skydd till 150 000 hektar produktiv skogsmark. Från 2013 till nu har man bara kommit upp i dryga 33 000 hektar.

  4,4 miljarder

  Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har i år fått mer pengar att använda för att lösa in mark.

  – Skogsstyrelsen fick 100 miljoner extra. Det är en påtaglig höjning men det räcker inte till så stora arealer.

  Naturvårdsverket och länsstyrelserna har en betydligt större plånbok. De fick totalt 4,4 miljarder kronor av staten 2016, varav omkring hälften kommer att användas för skydd av, och åtgärder i, värdefull natur.

  Variationen måste öka

  Jimmy Lundblad påpekar att en minst lika viktig del som det formella skyddet av skog är hur skogen brukas.

  – Vi ser ett behov av att det så kallade hyggesfria skogsbruket ökar. Variationen i skogsbruket behöver öka. Det kan också handla om att öka andelen lövskog och blandskogar. I vissa delar av Sverige kan det till och med vara svårt att få upp ett så vanligt träd som tallen bland annat beroende på viltbete.

  Ny mark istället

  Många skogsägare som ATL pratar med vill gärna att Sveaskog ska vara med och bidra till skyddet av produktiv skogsmark på ett mer aktivt sätt. Till exempel genom att oftare erbjuda skogsägare ersättningsmark som tvingas sälja eller avsätta mark för naturvård.

  – Det föreslås i Naturvårdsverkets nya rapport att man ska jobba vidare med ersättningsmark. Det har gjort i viss skala tidigare och det finns önskemål om att det ska fortsätta.

  Bara 2 av 16

  Skogsstyrelsen ser en positiv utveckling i att mängden död ved och äldre lövrik skog har ökat. De tycker också att det pågår ett betydande förbättringsarbete av skogsbrukets miljöhänsyn vid avverkning. Skogsstyrelsen jobbar även med att få fram bättre informationsmaterial till skogsbranschen.

  – För att ta hänsyn och för att veta vad som finns är det viktigt att det finns bra databaser och bra information. Där har Skogsstyrelsen en viktig funktion att pusha på, säger Jimmy Lundblad.

  Det är inte bara i skogen som det går lite trögt med miljökvalitetsmålen. Totalt är det bara två av 16 miljömål som Naturvårdsverket bedömer kommer att nås till 2020.

  Ny skyddad skog

  Areal skyddad produktiv skog genom marklösen 2013-2015.
  År, hektar
  2013: 10 313
  2014: 8 101
  2015: 14 998
  Summa: 33 412


  Beslut om naturreservat 2013-2015.
  Naturtyp, hektar
  Produktiv skog: 35 040
  Icke produktiv skog: 2 550
  Våtmark: 10 030
  Övrigt: 2 430
  Sjöar/vattendrag: 3 240
  Marint: 7 650
  Summa: 60 940

  Till toppen