Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 oktober 2019

  Svårt att jämföra skogsskydd

  I Finland har 13 procent av den produktiva skogsmarken formellt skydd, i Sverige är motsvarande siffra 6 procent. Men skillnader i definitioner gör statistiken svår att jämföra.

   Skogsmark, tvinmark eller rent av impediment? Skillnader i definitioner gör det svårt att jämföra skogsskydd i Finland och Sverige.
  Skogsmark, tvinmark eller rent av impediment? Skillnader i definitioner gör det svårt att jämföra skogsskydd i Finland och Sverige. FOTO: Trons

  Finska Naturresursinstitutet Luke kom nyligen med ny statistik över skyddad skog i landet. Den visar att 2,9 miljoner hektar, eller motsvarande 13 procent, av landets produktiva skogsmark har formellt skydd. När Sverige i somras för första gången presenterade en sammanhållen statistik för skyddet av skog landade andelen formellt skyddad produktiv skogsmark på 6 procent.

  Den finska statistiken omfattar både så kallat strikt skydd och skogar där begränsat skogsbruk är tillåtet. Räknas bara den strikt skyddade marken så är 10 procent av den produktiva skogen i Finland skyddad.

  Jämför äpplen och päron

  Men i den finska statistiken för produktiv skogsmark ingår också 1,2 miljoner hektar så kallad tvinmark, skogsmark med en produktion mellan 0,1 och 1 kubikmeter per hektar och år. I Sverige skulle den marken inte räknas som produktiv, vid en produktion under 1 kubikmeter per år klassas marken i Sverige som impediment.

  Med tvinmarken borträknad är det i stället 8 procent av den finska skogen som har formellt skydd, och andelen med strikt skydd hamnar på 6 procent. Så för jämförbara definitioner, det vill säga svensk klassificering av impediment samt ett strikt skydd som inte tillåter skogsbruk, är alltså andelen skyddad skog lika stor i bägge länderna.

  Men Sverige har också en del skyddad impedimentsmark. Med den inräknad stiger siffran för skyddad skog här till 9 procent.

   Trots ett intensivt arbete med att få fram en sammanhållen statistik finns fortfarande överlappningar mellan olika skyddsformer som gör att summeringar kan ge en överskattning.
  Trots ett intensivt arbete med att få fram en sammanhållen statistik finns fortfarande överlappningar mellan olika skyddsformer som gör att summeringar kan ge en överskattning. FOTO: Ulf Aronsson

  Skillnad på impediment

  För att komplicera det hela ytterligare använder även Finland klassificeringen impediment. Det gäller mark som producerar mindre än 0,1 kubikmeter per år och därför inte räknas som skog, men som ändå ingår i definitionen skogsbruksland. Finland har skyddat 1,8 miljoner hektar mark inom sin impedimentsklassificering, och räknas den in har Finland skyddat totalt 18 procent av skogsbrukslandet.

  Sverige har å andra sidan också en hel del impediment (enligt den svenska definitionen) som inte har något formellt skydd, men där det enligt lag inte är tillåtet att bedriva skogsbruk. Om den marken räknas in stiger andelen skyddad skog i Sverige till 21 procent.

  Frivilligt skydd

  Enligt den svenska statistiken är också cirka 5 procent av den produktiva skogsmarken frivilligt avsatt och hänsynsytorna vid avverkning uppgår till 2 procent. Någon motsvarighet till det finns inte upptagen i den finska statistiken. Om Sverige räknar in det frivilliga skyddet uppgår andelen skyddad skog till 28 procent.

  Men den typen av summeringar avråder svenska myndigheter ifrån. Trots ett intensivt arbete med att få fram en sammanhållen statistik finns fortfarande överlappningar mellan olika skyddsformer som gör att summeringar kan ge en överskattning.

  Kvantitet eller kvalitet?

  Som vanligt när det gäller statistik över skydd av skog är det knappast glasklart. Men frågan är hur relevant det egentligen är att jämföra storleken på arealer enligt olika definitioner om målet egentligen är att bevara antalet arter och en biologisk mångfald?

  Att skyddet av skog kanske inte tar hänsyn till hela mångfalden antyds av att merparten av den skyddade arealen finns i bägge ländernas norra delar. I Finland finns 80 procent av den skyddade produktiva skogen i norr, i Norra Österbotten, Kajanland och Lappland är 20 procent av skogen skyddad. För södra Finland är motsvarande andel 5 procent.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen