Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 6 maj

  Svårbedömd skogskonjunktur framåt

  Under första kvartalet kompenserade skogsföretagen fallande priser med högre volym. Men frågan är hur coronapandemin påverkar efterfrågan framöver?

   Fortsatt hög efterfrågan men vikande priser. Så såg det ut för många av skogsföretagen under första kvartalet, skriver ATL:s Ulf Aronsson i en analys. Coronapandemin gav inga större effekter, förutom för sågverken där efterfrågan sjönk mot slutet av perioden.
  Fortsatt hög efterfrågan men vikande priser. Så såg det ut för många av skogsföretagen under första kvartalet, skriver ATL:s Ulf Aronsson i en analys. Coronapandemin gav inga större effekter, förutom för sågverken där efterfrågan sjönk mot slutet av perioden.

  Skogsbolagens rapporter för årets första kvartal ger en likartad bild: Stabil omsättning men fallande resultat, bland annat som en effekt av vikande priser och den pågående pandemin.

  Med Sveaskog som måttstock förefaller skogen hittills ha påverkats minst. Sveaskog sänkte omsättningen jämfört med första kvartalet i fjol, bland annat på grund av 7 procent lägre priser, men kompenserar genom ökade avverkningar i egen skog.

  Stort skogsinnehav gynnade också SCA och Holmen, där skogen stod för drygt 60 respektive 50 procent av rörelseresultaten. Stora Enso redovisar för första gången skogen som ett eget affärsområde. Sett till omsättningen är det företagets näst största och stod för ungefär en fjärdedel av rörelseresultatet.

  Nästa steg i kedjan, sågverken, var de första inom skogsnäringen att flagga för coronaeffekter, med produktionsminskningar på flera håll. Setra bibehöll omsättningen men tappade 85 procent av rörelseresultatet på grund av betydligt lägre försäljningspriser. Rörelsemarginalen hamnade precis över noll och på samma nivå låg Holmen Timber. Södra Wood och SCA Wood hade rörelsemarginaler på ett par procent och för Stora Enso Wood Products var den 4,7 procent.

  Fallande massapriser påverkar

  Sedan första kvartalet i fjol har massapriset fallit med 25 procent. Södra Cell tappade 73 procent av rörelseresultatet jämfört med första kvartalet i fjol och rörelsemarginalen blev 10 procent, en tredjedel av nivån ett år tidigare. Även SCA:s massaverksamhet tappade 75 procent av rörelseresultatet och hade en rörelsemarginal på 4,6 procent. Rottneros kompenserade prisfallet med att sätta kvartalsrekord för produktionsvolym och nådde en rörelsemarginal på 8 procent. Vad gäller pappersprodukter gick det ned för tidningspapper medan förpackningar, mjukpapper och hygienprodukter klarade sig bättre.

  Även om konjunkturen och vinsterna var avsevärt sämre under första kvartalet i år än ett år tidigare, så var råvaruförbrukningen generellt något högre. Det visar att företagen kompenserat lägre priser med högre volym, vilket i sin tur inneburit fortsatt hög efterfrågan på råvara samtidigt som betalningsförmågan försämrats.

  Svårbedömd marknad framåt

  För utvecklingen framöver är det bara att instämma med VD-kommentarerna: Det är väldigt svårbedömt. Men man bör ha i minnet att pandemin bara påverkade senare delen av första kvartalet, och att inledningen på året var bra för många företag. Under andra kvartalet kan påverkan därför komma att bli mer omfattande.

  Om efterfrågan bibehålls behövs fortfarande råvara, men troligen inte till några högre priser. Om efterfrågan på skogsprodukter sjunker kommer både efterfrågan och priser på skogsråvara att sjunka, och det samtidigt som barkborrarna börjar skicka virke till industrin.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen