Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 oktober

  Svagt nedåt för avverkningarna under 2020

  Efter en ökning under 2019 väntas årets bruttoavverkning gå ned till samma nivå som 2018, enligt en prognos från Skogsstyrelsen.

   Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.
  Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel. FOTO: Henrik Dammberg

  I fjol uppgick den totala bruttoavverkningen, det vill säga total avverkad stamvolym – även det som lämnats kvar i skogen – till drygt 94 miljoner skogskubikmeter. Det visar preliminär statistik från Skogsstyrelsen. I år väntas avverkningen minska till 91 miljoner skogskubikmeter vilket är i nivå med bruttoavverkningen under 2018. Minskningen beror främst på en förväntad minskad produktion av både sågade trävaror och pappersmassa under 2020 jämfört med 2019.

  Över 10 procent löv

  Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel. Över hälften av den avverkade volymen kommer från föryngringsavverkning, knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning. I medeltal gallrades 311 000 hektar och föryngringsavverkades 201 000 hektar per år under perioden 2016–2018. I jämförelse med perioden 2015–2017 har både den gallrade och föryngringsavverkade arealen ökat.

  Under 2019 var importen av rundvirke preliminärt 7,7 miljoner kubikmeter, en minskning med 0,6 miljoner kubikmeter än året innan. Exporten var preliminärt 0,8 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,1 miljoner kubikmeter mer än under 2018.

  Relaterade artiklar

  Till toppen