Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 25 oktober 2019

  Svag skogskonjunktur sänkte Södras resultat

  Skogskoncernen Södras rörelseresultat mer än halverades till 512 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019, från 1 277 miljoner kronor för ett år sedan. Rörelsemarginalen föll samtidigt till 9 procent, från 22 procent ett år tidigare.

   Södras huvudkontor i Växjö.
  Södras huvudkontor i Växjö. FOTO: ATL

  ”För tredje kvartalet är rörelseresultatet lägre än föregående års mycket starka resultat. Men det står sig väl mot bakgrund av rådande situation vad gäller konjunkturbild, efterfrågan och marknadspriser”, kommenterar vd Lars Idermark i delårsrapporten.

  Vinstnedgången förklaras av en allt svagare global skogskonjunktur, inte minst på huvudmarknaden Europa.

  ”Prisnedgången har varit stor främst på marknadsmassa, men även på sågade trävaror där granbarkborrens angrepp påverkat prisbilden”, säger Lars Idermark vidare.

  På medellång sikt bedöms förutsättningarna för skogsnäringen och skogsbaserade produkter trots allt mycket goda genom den omställning som sker i samhället mot en ökad bioekonomi, enligt Södra.

  Relaterade artiklar

  Till toppen