Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 23 augusti 2019

  Svag inbromsning i skogen första halvåret

  Sjunkande priser kompenserades inte riktigt av bra efterfrågan och gynnsamma valutakurser. Cellulosaindustrin bromsade svagt, sågverken lite hårdare och för bägge kategorierna hände det mycket i, och med, skogen.

   För den nyinvesterade cellulosaindustrin blir råvaran en allt mer central fråga. Privata skogsägare sitter på mycket av massaveden, men samtidigt är timmerpriserna, som betalar kalaset, på väg ned.
  För den nyinvesterade cellulosaindustrin blir råvaran en allt mer central fråga. Privata skogsägare sitter på mycket av massaveden, men samtidigt är timmerpriserna, som betalar kalaset, på väg ned. FOTO: Rolf Segerstedt

  Före årsskiftet spåddes en inbromsning för skogssektorn i år och så har det också blivit. Möjligen mildras nedgången av gynnsamma valutakurser och ett hittills uppskjutet Brexit. Tre bolag går mot strömmen och ökar rörelsemarginalerna: Billerud Korsnäs, SCA och Sveaskog.

  Men för Billerud Korsnäs ser de justerade siffrorna lite annorlunda ut, då sjönk i stället rörelsemarginalen från 9 till 6 procent. Företaget är i ett mellanläge där intrimningen av den nya kartongmaskinen i Gruvön pågår, ett arbete som kan ta uppåt fem år. Samtidigt är det först under tredje kvartalet som försäljningen av Bergvik blir klar och ger Billerud Korsnäs ett tillskott på knappt 8 miljarder kronor. Det stärker balansräkningen, vilket enligt rapporten för andra kvartalet möjliggör investeringar och förvärv.

  Ökar importen

  Bakom SCA:s ökning ligger ökande produktion vid det nystartade massabruket i Östrand, kombinerat med valutaeffekter. Östrand är nu uppe i 90 procent av kapaciteten, nästa år nås 100 procent. I sin rapport konstaterar SCA att råvarukostnaderna redan nu ökat på grund av större import för att täcka behovet av massaved. Vedhungern bekräftas också av att SCA köpt 30 000 hektar skogsmark i Baltikum för sammanlagt 950 miljoner kronor, och den senaste tidens stora skogsaffärer gör att företaget nu ska se över sin skogsvärdering.

  FOTO: Ann Lindén

  Holmen hör till de som minskat rörelsemarginalen under första halvåret, och högre vedkostnader och underhållsstopp anges som främsta orsaker. Precis som SCA ska Holmen se över värderingen av egna skogen, total 1,3 miljoner hektar, som står för hela 40 procent av företagets omsättning.

  Också för Stora Enso minskade resultatet, som orsak anges höga vedkostnader. Genom Bergviksaffären ökade Stora Enso sitt egna skogsinnehav från drygt 940 000 hektar till 1,4 miljoner hektar. Samtidigt ökade också företagets räntebärande nettoskuld med cirka 10 miljarder kronor.

  Även Södra minskade rörelsemarginalen med ett par procent. Underhållsstopp vid Värö, vikande marknad och högre råvarukostnad anges som orsaker. Men att också de ser över råvarutillgången visas av att de köpte Bergviks drygt 100 000 hektar skog i Lettland i slutet av fjolåret.

  Överutbud

  Hos de renodlade sågverksföretagen syns nedgången tydligare. Också för dem spelar skogen en viktig roll, men till skillnad från massaindustrin har sågverken nu nästan för mycket råvara i stället. Stormar och insektsangrepp har givit en ökad produktion i Centraleuropa, och även i Sverige strömmar barkborretimmret in. Trots bra efterfrågan ger detta överproduktion och sämre priser.

  För Bergs håller vidareförädlingen resultatet uppe, sågverken går sämre. Genom köpen av Norvik Timber och Fågelfors hyvleri har Bergs också ökat sin förädlingsgrad. I delårsrapporten skriver VD Peter Nilsson att företaget utvärderar sågverksproduktionen och arbetar hårt med att expandera vidareförädlingen. Även Södra och Setra satsar på vidareförädling i form av nya fabriker för KL-trä, samtidigt som Stora Enso sonderar förutsättningarna för produktion av KL-trä i Tjeckien och byggbalkar i Österrike. Holmen bygger istället ut sågen i Braviken till en produktionskapacitet på 600 000 kubikmeter per år.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen