Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 16 juni 2009

  Strid om bränd mark slutar i domstol

  De tre markägarna i Halland fick nästan hälften av sina skogsskiften brända av en pyroman. Nu kämpar de mot Skogsstyrelsen som vill skydda marken från exploatering.

  Sven Gustavsson lyssnar till Skogsstyrelsens ekolog Johan Åberg. De har helt olika syn på vad som är viktigt. - Brandfält brukar ju vara fem, sex, sju hektar. Nu vill de tänja på den gränsen, säger Sven Gustavsson som får 40 procent av sitt skifte skyddat för all framtid om planerna går igenom. Foto: Hans Dahlgren
  Sven Gustavsson lyssnar till Skogsstyrelsens ekolog Johan Åberg. De har helt olika syn på vad som är viktigt. - Brandfält brukar ju vara fem, sex, sju hektar. Nu vill de tänja på den gränsen, säger Sven Gustavsson som får 40 procent av sitt skifte skyddat för all framtid om planerna går igenom. Foto: Hans Dahlgren

  ÅSA ATL
  – De tar ju hälften av vår skog, säger Sven Gustavsson, en av markägarna.

  Försommaren förra året var torr och varm. Den 10 juni var det knastertorrt i Sydsverige.
  Lena Sundvall var hemma i sitt hus i Kläppa utanför Åsa i Halland. Vid åttatiden på kvällen märker hon hur ljuset plötsligt dämpas utomhus, som när ett oväder snabbt drar in. När hon tittar ut genom fönstret har hon svårt att förstå vad hon ser. Vid tomtgränsen står en vägg av eld. Hårda vindar piskar elden allt närmre hennes hus.
  – Vi rafsade ihop bilder och försäkringspapper, två marsvin, en katt och en hund och lämnade huset, säger hon.

  Exakt ett år senare vandrar hon genom det brända landskapet tillsammans med markägare, Skogsstyrelsen och miljödomstolen. Regnet öser stundvis ner. Hennes hus klarade sig förra sommaren. Men ett stort skogsområde brann innan brandkåren fick stopp på eldens framfart.

  Markägarna såg framför sig hur bostadsområdet där Lena Sundvall bor skulle växa. De skulle kunna sälja fina, värdefulla tomter uppe på berget med utsikt över Kattegatt. Men Skogsstyrelsen anser att området är så ekologiskt värdefullt efter branden att man vill göra ett biotopskyddsområde där. Därför stoppades avverkningen när skogsmaskinerna var på väg in.

  Överklagat förbud

  Miljödomstolen är på plats för att markägarna överklagat Skogsstyrelsens förbud att avverka. Utflykten är ett sätt för domstolen att bilda sig en uppfattning om hur det verkligen ser ut på platsen.
  – Ni kan väl köpa mark av någon bonde som har flera hundra hektar och bränna där i?stället, föreslår markägaren Roland Olsson.

  De tre markägarna förväntar sig att deras samhälle ska växa och vill inte offra den bördiga åkermarken till bostäder. De vill ha dem uppe på det brända berget.
  – Det blir ju fina tomter däruppe, säger Hans-Erik Danielsson som fick 40 procent av sitt skifte bränt.

  Rättens ordförande Jonas Sandgren lyssnar nyfiket på både markägarnas och Skogsstyrelsens argument.
  – Branden gynnar arter som annars inte hade fått fäste här, säger Ingvar Paulsson från Skogsstyrelsen och folk samlas omkring honom när han visar en bränd fläck på marken.

  Befogad oro

  Markägarna är oroade över att den ersättning som ges för biotopskyddsområdet inte alls är i närheten av det de skulle få om de kunde sälja tomter på berget. Oron är helt befogad.
  – Det är värdet utifrån pågående markanvändning som avgör. Inte förväntad användning, säger Ingvar Paulsson.
  Först under hösten väntas miljödomstolen komma med sitt beslut.

  Hans Dahlgren

  Fakta

  Den 10 juni 2008 börjar det brinna på tre ställen nästan samtidigt i Kläppa.
  Skogsstyrelsen anlitas som värderare för försäkringarna.
  Myndigheten nämner då också att området kan vara intressant som nyckelbiotop.
  I september skickar skogsägarna in anmälan om avverkning för att kunna röja upp efter branden.
  När skogsmaskinerna är på väg ut i oktober stoppas avverkningen.
  Markägarna överklagar beslutet. Miljödomstolen i Vänersborg ska avgöra frågan.
  Den 10 juni i år gör domstolen syn på platsen.
  Totalt vill Skogsstyrelsen skydda 24,5 hektar - hela det brända området exklusive en kraftledningsgata.
  Ingen har gripits för branden, som misstänks vara anlagd.

  Relaterade artiklar

  Till toppen