Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 december 2018

  Analytiker: Stora Enso och SCA har handlats ner för mycket

  Flertalet bolag i den europeiska massa- och papperssektorn har haft ett tungt andra halvår med stora kursnedgångar på börserna.

  FOTO: Henrik Karlsson / IBL Bildbyrå

  Särskilt brant har utförsbacken varit sedan början av oktober. För till exempel Stora Enso och SCA handlar det om ras på över 30 procent sedan sommarens toppnivåer. Hittills i år har en rad aktier förlorat i storleksordningen 15 procent.

  Tecken på att konjunkturcykeln är nära toppen saknas inte, men kursnedgången är ändå väl tilltagen, säger Oskar Lindström, skogsanalytiker på Danske Bank, till Nyhetsbyrån Direkt.

  – Marknaden diskonterar just nu en mycket stor nedgång av massapriserna, trots att några betydande ökningar på utbudssidan inte ligger i korten. Samtidigt har priserna på tryckpapper faktiskt höjts, både i somras och av allt att döma även inför nästa års leveranser, säger han.

  ”Toppen kan vara nådd”

  Listpriserna på nordisk långfibermassa, NBSK, har stigit trendmässigt sedan början av 2017, då ett ton massa kostade omkring 820 dollar. Sedan dess har kurvan pekat stadigt uppåt till 1 230 dollar per ton i somras, då en stabilisering skedde.

  – Vissa tecken finns på att toppen kan vara nådd. I Kina har vi sett en nedgång, inte minst under de senaste veckorna. Även i Europa finns indikationer på att rabatterna möjligen ökar, säger Oskar Lindström, som inte utesluter att en nedgång väntar i närtid.

  På längre sikt förefaller ett stort ras dock osannolikt, mot bakgrund av en stabilt stigande efterfrågan från i synnerhet utvecklingsländer och en brist på nya kapacitetsökande projekt i pipelinen, menar han.

  Global ökning

  Enligt kanadensiska Mercer, som lutar sig mot data från analyshuset Hawkins Wright, väntas en global ökning av utbudet av avsalumassa med drygt 700 000 ton under 2019 efter en lika stor ökning 2018, varav SCA:s anläggning i Östrand står för en betydande del. Från 2020 och framåt handlar det dock om mer eller mindre oförändrade produktionsvolymer. Samtidigt väntas efterfrågan öka med i storleksordningen 1,5 miljoner ton per år, påminner Oskar Lindström.

  – Visst är efterfrågan på massa till stor del konjunkturberoende, men den kinesiska efterfrågan på mjukpapper, en viktig drivkraft, styrs åtminstone delvis av andra faktorer än konjunkturläget, säger han.

  USA-priser halverats

  För sågade trävaror är bilden splittrad. Vissa bolag beskriver marknaden som klart svagare, medan andra inte ser någon försvagning, noterar Oskar Lindström.

  Trävarupriserna som svenska sågverk erhåller i USA har halverats sedan i somras, uppger Danske Bank i sitt kvartalsbrev Skog & Ekonomi. Totalt sett är prisjusteringarna dock än så länge måttliga, då huvudmarknaderna i Europa fortfarande går mycket bra. Störst sänkningar ser banken i Kina, Mellanöstern och Egypten.

  Vad gäller tryckpapper, ett segment som i digitaliseringens spår länge pressats av svag efterfrågan och fallande priser, har 2018 bjudit på ovanligt goda nyheter. I branschen har en rad kapacitetsneddragningar genomförts, vilket gjort att utbud och efterfrågan nu är mer balanserade.

  ”Tillverkarna vill se högre priser”

  Enligt flera bolag har priserna höjts under sommaren och branschkällor talar om nya höjningar efter nyår när kontrakten omförhandlas.

  På kartongsidan pressas de flesta producenter av att vedkostnaderna har stigit medan försäljningspriserna har varit låsta i fasta kontrakt.

  – Tillverkarna vill gärna se högre priser, för att kompensera för de ökade kostnaderna för insatsvaror – men det dröjer innan det får genomslag på resultatet, konstaterar Oskar Lindström.

  Enligt Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström löper tre fjärdedelar av bolagets kontrakt inom affärsområdet Consumer Board på ett år eller mer och cirka 40 procent på två till tre år.

  – Många av de långa kontrakten kommer att omförhandlas under det andra halvåret 2019, så effekten av det bör synas i början av 2020, sade han till Direkt i slutet av oktober.

  Sammantaget är bilden att massa- och pappersindustrin inte längre kan räkna med fortsatt förbättrade marknadsvillkor, men att börserna till synes redan har diskonterat betydande försämringar av marknadsvillkoren för bolagen i sektorn, summerar Oskar Lindström sin bild av sektorn.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen