Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 januari 2005

  Stort intresse när Södra informerade

  Södras garantipris för barrmassaved blir 160 kronor kubiken. Folk trängdes långt ut i farstun när Södras informationsmöte i södra Halland drog igång.

  Södra Hallands skogsbruksområde brukar avverka 330 000 kubikmeter per år, stormen har fällt 4,5 miljoner kubik. Nu ville skogsägarna ha reda på hur det ska redas upp.

  Förtroenderådets ordförande Bengt Johansson kunde berätta att alla medlemmar i hela Södras område får ett garantipris på 160 kronor per kubik barrmassaved och att det priset ligger fast två år framåt, enligt beslut i Södras styrelse. Det blev alltså en sänkning av priset med 100 kronor till 160 kronor.

  Eftersom avverkning av stormröjd ved kostar mellan 80 och 100 kronor blir det 60 till 80 kronor kvar till skogsägaren.
  Prissänkningen täcker de extra kostnaderna för lagring, bekämpning och transport som föreningen kommer att få.

  – Huvudprinciperna är att minimera förlusten för medlemmen och att Södra ska gå ur krisen som ett helt företag. Är du en trogen medlem i Södra ska du känna dig lugn och trygg, sa Bengt Johansson.
  Om det visar sig att priset är för lågt får medlemmen tillbaka mellanskillnaden i en så kallad stormlikvid efter år 2006. Om priset visat sig vara för högt tar Södra förlusten. Under perioden kommer det inte att ges någon utdelning på insatt kapital.
  När avverkningarna kommer igång i stor skala kommer man att prioritera gran före tall och de stora stormfällningarna före de små.
  – Det gäller att ta till vara så mycket värde som möjligt, sa Johansson.

  Medlemmarna som vill röja själva bör koncentrera sig på enstaka fallna träd i terrängen och lämna de stora brötarna till professionella huggarlag. Det är också viktigt att röja skogsbilvägar så att manskapet tar sig fram.

  – Vi är lyckligt lottade eftersom massavedslagren var väldigt låga när stormen kom. Dessutom har Södra ett bruk i Norge som normalt går på eukalyptus men som nu ska försörjas med barrved.
  Massaveden ska apteras i tremeterslängder som vanligt, plus minus 30 centimeter. Man får lov att blanda in 20 procent stormbruten ved i längderna två till tre meter. Brottet ska inte sågas bort så att det syns vid inmätning.

  De gamla leveranskontrakt som tecknats för januari-februari gäller till det gamla priset. Men leveransvirket måste ligga vid bilväg före den 10 februari.

  Tecknade avverkningsuppdrag byts mot stormfällen med en tilläggsvolym på 20 procent till det gamla priset.
  Avverkningsanmälningar till skogsvårdsstyrelsen kan lämnas in vart efter som fällena upptäcks. Från och med onsdagen gäller inte sex-veckorsregeln mellan anmälan och avverkning. Alla inlämnade avverkningsanmälningar får alltså automatisk dispens.

  Per Österman

  Relaterade artiklar

  Till toppen