Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 3 september 2019

  Största virkeslagren sedan Gudrun

  En inbromsning i konjunkturen tillsammans med avverkningar av insektsangripen skog gör att virkeslagren nu är 36 procent större än i fjol.

  FOTO: Skogsstyrelsen/Michael Ekstrand

  Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis ökade med 36 procent i juni jämfört med samma tidpunkt förra året. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning var den sammanlagda lagervolymen 10,1 miljoner kubikmeter den 30 juni i år.

  ”Mycket tyder på att världsekonomin är på väg in i en lågkonjunktur. Faller efterfrågan på svenska skogsprodukter och produktionen minskar samtidigt som virkesavverkningen är relativt oförändrad, så innebär det stigande virkeslager. Även avverkning av skog angripen av granbarkborre kan ha påverkat”, säger Stefan Karlsson, utredare vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

  Mer massaved i norr

  Lagret av tall- och barrmassaved var 4,1 miljoner kubikmeter, 55 procent större än förra året, och är därmed de största sedan åren efter stormen Gudrun 2005.

  Lagren av massaved var 5,7 miljoner kubikmeter, en ökning med 32 procent jämfört med samma tid förra året. Störst var ökningen i norra delen av landet. Lagren av granmassaved och lövmassaved var 0,8 respektive 0,9 miljoner kubikmeter.

  Mer timmer i söder

  Massavedslagren vid virkesterminal var dubbelt så stort i somras som förra sommaren. Det betyder att lagren under sommaren var ungefär jämt fördelade vid bilväg, industri och terminal. Lagret av massaflis var 1,1 miljoner kubikmeter. Även detta var en ökning med 36 procent jämfört med samma tid förra sommaren.

  Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 3,3 miljoner kubikmeter, 34 procent mer än i fjol. Lagret ökade i hela landet men allra mest i den södra delen av landet där ökningen var 58 procent.

  Relaterade artiklar

  Till toppen