Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 28 november 2018

  Storsatsning på digitalisering i skogsbruket

  Inom ramen för tre olika forskningsprogram satsas nästan 110 miljoner kronor på skogsbruk och nya biobaserade material. Digitalisering av skogsbruket, självstyrande skogsmaskiner och lim från bark är några av forskningsområdena.

   I ett delprojekt inom Mistra Digital Forest vid Umeå universitet ska forskarna i en virtuell miljö utveckla autonoma funktioner och smarta beslutsstöd för skogsmaskiner.
  Bild 1/2 I ett delprojekt inom Mistra Digital Forest vid Umeå universitet ska forskarna i en virtuell miljö utveckla autonoma funktioner och smarta beslutsstöd för skogsmaskiner. FOTO: Martin Servin/ Umeå universitet
   – Jag har varit forskningsdirektör på Skogsindustrierna i tre år, och före det varit på Inventia och Rise. Jag har jobbat mycket med företag men aldrig varit med om ett så genuint engagemang och så mycket aktivitet från företagen, säger Torgny Persson.
  Bild 2/2 – Jag har varit forskningsdirektör på Skogsindustrierna i tre år, och före det varit på Inventia och Rise. Jag har jobbat mycket med företag men aldrig varit med om ett så genuint engagemang och så mycket aktivitet från företagen, säger Torgny Persson.

  Den största satsningen görs inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Statliga forskningsstiftelsen Mistra går in med 58 miljoner kronor, och ett konsortium lett av branschorganisationen Skogsindustrierna med 25 miljoner kronor. Målet är att effektivisera skogsbruket genom ökad digitalisering.

  – Vi ska titta på hur man kan samla in data, till exempel genom laserskanning och drönare, och hur den sen kan bearbetas och användas, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

  Länka samman information

  Redan i dag finns mycket data, bland annat från Skogsstyrelsens skanning av skogarna och från skördarnas datorer, men överföringen från ett steg till nästa är ofta dålig.

  – Med en ökad digitalisering skulle det gå att bedöma vilka träd vi har i skogen, hur de ser ut och vad de passar till samt vart de ska redan från skrivbordet. Med rätt planeringsstöd kan skogsråvara och maskiner utnyttjas effektivare och med bättre precision.

  Genom att länka ihop det digitala informationsflödet kan den skogsliga sektorn öka effektivitet och förädlingsvärde och samtidigt öka hållbarhet och skonsamhet. En sammankoppling av digital skogsdata med skötselrekommendationer skulle till exempel kunna ge en färdig skötselinstruktion direkt i skogsbruksplanen.

  – Andra tänkbara tillämpningar är självkörande fordon och precisionsskogsbruk, fortsätter Torgny Persson.

  Maskiner som tänker själva

  I ett delprojekt vid Umeå universitet ska forskarna utveckla autonoma funktioner och smarta beslutsstöd för skogsmaskiner.

  ”Vår forskning kommer att fokusera på att ge maskiner i skogen förmåga att uppfatta sin omgivning med hjälp av digital fysik och sensordata”, säger Martin Servin vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

  I ett annat delprojekt ska Skogforsk utveckla användningen av nya högupplösta data om skogen från bland annat laserskanning och satellitbilder (se separat artikel).

  Inom ramen för Mistra Digital Forest ingår också att utveckla nya material, skapa cirkulära system kopplade till framtida bioraffinaderier.

  Tror på förlängning

  Programmet startar i februari nästa år och har i ett första steg finansiering för fyra år. Men enligt Torgny Persson är det mycket troligt att det sedan blir en förlängning på ytterligare fyra år.

  – Jag har varit forskningsdirektör på Skogsindustrierna i tre år, och före det varit på Inventia och Rise. Jag har jobbat mycket med företag men aldrig varit med om ett så genuint engagemang och så mycket aktivitet från företagen, avslutar han.

  Mistra Digital Forest

  Programmet löper över fyra år med en finansiering på 56 miljoner kronor från Mistra och ytterligare 25 miljoner kronor från de deltagande företagen.

  Programsekretariat: Skogsindustrierna

  Deltagande företag: Billerud Korsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra.

  Deltagande forskningsorganisationer: SLU, IVL, Skogforsk, Umeå universitet och KTH.

  Relaterade artiklar

  Till toppen