Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 september 2019

  Bra och nödvändigt - men fortfarande en tuff resa

  ”Äntligen!”, är det frestande att utbrista efter beskedet att Norrskog och Norra skogsägarna inleder arbetet med en fusion. Strukturrationaliseringen till tre nationella föreningar har varit på gång länge, och en sammanslagning av föreningarna i norr är sannolikt det bästa för medlemmarna.

  Dessutom är det troligen en nödvändighet för Norrskog, som gått kräftgång i många år. 2008–2018 hade Norrskog bara ett positivt rörelseresultat tre gånger, röda siffror åtta gånger och toppåret 2010 var rörelsemarginalen blygsamma 4,5 procent.

  Samtidigt har medlemsantal och -areal sakta minskat, och därmed också virkesfångsten. 2008 hade Norrskog fyra sågverk, snart är bara Hissmofors kvar. Virkesfångsten är för liten för att hålla i gång de två nuvarande sågarna, som även under högkonjunkturen i fjol periodvis stått still på grund av råvarubrist.

  Och även om Norra Skogsägarna ofta legat i topp vad gäller lönsamhet bland de föreningsägda sågverken har de inte direkt varit en vinstmaskin. Fjolåret var det näst bästa under den senaste tioårsperioden med en rörelsemarginal på 5 procent, ungefär en tredjedel av vad de bästa köpsågverken nådde.

  Styrelsernas resonemang att en sammanslagen förening är attraktivare för medlemmar, fiberköpare och sågverkskunder stämmer säkert, och inte minst blir en fusionerad förening starkare i förhandlingar med stora massavedskunder.

  Men. Det är fortfarande en lång resa dit. Det är ingen hemlighet att Norra och Norrskog inte alltid dragit jämnt, och det är inte säkert att medlemmarna är lika positiva till en fusion som styrelserna. Konkurrensverket ska också säga sitt och sen återstår processen att smälta ihop två organisationer och få en ny struktur på plats.

  Först då kan det egentliga arbetet börja. Ambitionsnivån är hög, medlemsantal och virkesfångst ska öka med målet att förbättra lönsamheten för medlemmarnas skogsbruk. Och då behöver frågor som avstannande produktivitet i skogen, betesskador, kapsprickor, gremeniella, skadegörare, multiskadad skog, stigande transportkostnader, skogsnäringens sjunkande attraktionskraft samt ett krympande rotnetto hanteras.

  Relaterade artiklar

  Till toppen