Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 oktober 2014

  Storleken har betydelse i skogen

  Storleken på fastigheten spelar större roll för skogsskötseln än skogsägarens kön, ålder och yrke, konstatar SLU-forskare i en ny stude.

  För den som äger en större fastighet är ekonomin viktigare, vilket gör att skogen sköts på ett mer produktionsinriktat sätt.

  Mer intensivt

  För en mindre fastighet spelar ekonomin inte så stor roll och man brukar ofta skogen mindre intensivt, enligt undersökningen.

  Skillnaderna i val av skötselstrategi är förvånansvärt nog inte så stora mellan olika kategorier av skogsägare, noterar forskarna, som är verksamma vid SLU och Umeå universitet.

  Faktorer som kön, ålder, avstånd till fastigheten, yrke eller inkomst spelar mindre roll än till exempel intresse av och kunskap om skog.

  Bor i annan kommun

  I dag är en tredjedel av landets 330000 skogsägare så kallade utboägare. Det innebär att de bor utanför den kommun där fastigheten är belägen.

  Nästan dubbelt så många kvinnor äger skog i dag, 40 procent, jämfört med de 21 procent som 1976 ägde skog.

  – Trots att forskning visat oss att kvinnliga ägare i högre grad prioriterar andra skogliga värden och ofta är mindre intresserade av skogsfrågor så är skogen lika viktig för inkomsten, och de sköter skogen på ungefär samma sätt som manliga ägare, säger SLU-forskaren Jeannette Eggers vid SLU i ett pressmeddelande.

  Har stor betydelse

  Hälften av Sveriges produktiva skog ägs av privata skogsägare. Deras val av skötselmetod har därflr stor betydelse för den svenska skogens sammansättning och struktur.

  Det påverkar i sin tur en rad ekosystemtjänster som tillgång på virke, kolinlagring, biodiversitet och rekreation.

  Relaterade artiklar

  Till toppen