Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 31 mars 2002

  Stora skogsmaskiner kan hota vattenmiljön

  De markskador som tunga skogsmaskiner orsakar kan leda till kraftigt ökade halter av metylkvicksilver i intilliggande vattendrag.

  Det sambandet har forskningsinstitutet IVL Svenska
  Miljöinstitutet AB upptäckt, skriver Svenska Dagbladet.


  Institutet har med jämna mellanrum sedan mitten av 1980-talet
  mätt halten av kvicksilver vid Gårdsjön norr om
  Göteborg. När marken kring sjön skadades av timmertransporter
  1999 förändrades vattenkemin i sjön omedelbart.
  Andelen metylkvicksilver – en form av kvicksilver som lagras i
  fisk – ökade cirka 100 gånger. Efter några månader
  började halterna sjunka, men fortfarande ett år efter
  markskadorna var halten metylkvicksilver i sjön kraftigt
  förhöjd.

  Relaterade artiklar

  Till toppen