Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 juli

  Stora Ensos kvartalsrapport: ”Gediget resultat”

  Stora Ensos operativa rörelseresultat blev 178 miljoner euro, vilket var klart över förväntan på 141 miljoner, och nästan i linje med det första kvartalet 2020.

  ”Givet rådande omständigheter tycker vi att resultatet för andra kvartalet är gediget”, skriver vd Annica Bresky i rapporten.

  FOTO: Ints Kalnins/Reuters/TT

  Enligt Annica Bresky kan siffrorna främst härledas till starka resultat i divisionerna Packaging Materials och Forest, samtidigt som divisionen Wood Products levererade ett bättre resultat än väntat.

  ”Inom vår verksamhet har pandemin påverkat divisionen Paper mest med en accelererad strukturell nedgång för alla papperskvaliteter. Exklusive divisionen Paper låg vår operativa rörelsemarginal kvar på 13 procent, vilket visar på uthålligheten i våra tillväxtverksamheter”, skriver Annica Bresky i vd-ordet.

  Den operativa rörelsemarginalen blev 8,4 procent, att jämföra med väntade 6,6 procent. Omsättningen kom i linje med det väntade för det andra kvartalet.

  På grund av osäkerheten i världsekonomin har Stora Enso valt att tills vidare inte presentera prognoser per kvartal eller utsikter för helåret, vilket är en upprepning på det bolaget rapporterade under det föregående kvartalet.

  ”Covid-19-krisen har påskyndat minskningen i efterfrågan på europeiskt papper och marknadsförutsättningarna för koncernens övriga produkter är fortsatt varierande”, skriver bolaget i rapporten.

  Nya besparingar

  Transformationsprojektet vid bruket i Uleåborg fortgår enligt plan och konverteringen till produktion av kraftliner kommer att inledas under fjärde kvartalet i år. För närvarande kommer 80 procent av Stora Ensos omsättning från dess tillväxtverksamheter och efter konverteringen kommer andelen från pappersprodukter att vara ännu lägre, framhåller Annica Bresky i vd-ordet.

  Under det andra kvartalets gång sänktes de löpande kostnaderna med cirka 40 miljoner euro. Inklusive engångsbesparingarna uppgick besparingarna under andra kvartalet 2020 totalt till 50 miljoner euro. Under 2019 uppnåddes besparingar i löpande kostnader på 105 miljoner euro och förväntningen är att nå upp till samma nivå av nya besparingar under 2020, framhåller bolaget i rapporten.

   Annica Bresky, VD Stora Ensos
  Annica Bresky, VD Stora Ensos FOTO: KIMMO BRANDT

  ”Lönsamhetsprogrammet på 350 miljoner euro levererar enligt plan och vi lägger till åtgärder vid behov. Engångsbesparingar på 85 miljoner euro därutöver fortlöper även enligt plan. Målet är att uppnå dessa besparingar till slutet av 2021. Stora Enso har en fastställd likviditetsbuffert på 2,1 miljarder euro för att vara finansiellt förberedda på potentiellt långvariga och djupgående effekter av covid-19 på den globala ekonomin”, skriver vd:n, och tillägger att bolaget ökat fokus på kassaflödes och rörelsekapitalstyrning.

  ”Vi fortsätter att bygga uthållighet i verksamheten och jag är imponerad av de åtgärder som vidtagits inom hela organisationen”, kommenterar Annica Bresky.

  Under det tredje kvartalet 2020 kommer Stora Ensos planerade underhållsstopp att genomföras vid sex bruk. Underhållskostnaderna beräknas totalt påverka med 45 miljoner euro mer än under det andra kvartalet 2020 och i nivå med det tredje kvartalet 2019.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen