Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 1 februari

  Stora Enso rustar för vikande världshandel

  Efter ett starkt år bromsade det in för Stora Enso under sista kvartalet. Nu aviserar företaget ett omfattande sparprogram för att möta en vikande världshandel.

   Karl-Henrik Sundström, VD Stora Enso, flaggar för att ökad protektionism kan komma att påverka hela den globala tillväxten.
  Karl-Henrik Sundström, VD Stora Enso, flaggar för att ökad protektionism kan komma att påverka hela den globala tillväxten.

  Sett till helåret visar Stora Enso fina siffror för fjolåret. Omsättningen steg med 4,4 procent till 10,5 miljarder euro och rörelseresultatet ökade med nästan 55 procent till knappt 1,4 miljarder euro, vilket gav en rörelsemarginal på drygt 13 procent.

  Nådde inte förväntningar

  Men för det sista kvartalet nådde företaget inte upp till analytikernas förväntningar. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 271 miljoner och den operativa rörelsemarginalen blev 10,2 procent. Enligt Infront Datas sammanställning av nio analytiker låg förväntningarna i genomsnitt på 324 miljoner euro i operativt rörelseresultat och en operativ rörelsemarginal på 12,2 procent, rapporterar Direkt.

  Enligt Stora Enso har svagare marknader under fjärde kvartalet lett till lägre leveransnivåer, och rörelseresultatet har också påverkats negativt av ”tillfälliga operativa utmaningar” vid sex av företagets anläggningar.

  Startar sparprogram

  Även om företaget enligt bokslutskommunikén tror att 2019 ska fortsätta i linje med föregående år flaggar de för en ökande osäkerhet och inför ett sparprogram för att sänka både fasta och rörliga kostnader. Programmet väntas ge besparingar på 120 miljoner euro per år och minskade investeringar med 50 miljoner euro.

  ”Vi har under ett år förberett oss på att marknaderna kan komma att försvagas. Givet den aktuella geopolitiska situationen finns en påtaglig risk för att världshandeln kan minska avsevärt. Med hänsyn till marknadsrisker och ökade kostnader vidtar vi nu proaktiva åtgärder och implementerar vårt lönsamhetsprogram”, säger Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström i ett pressmeddelande.

  Ökande protektionism

  Han varnar också för en påtagligt ökande risk för protektionism som i slutändan kan påverka den globala tillväxten.

  Sparprogrammet omfattar bland annat nedläggning av en pappersmaskin vid Imatra bruk, Finland, vilket som mest påverkar 80 tjänster. Satsningar på ökad produktivitet och sänkta kostnader vid Ala sågverk i Sverige och Imavere sågverk i Estland kan också som mest innebära en personalminskning med 35 tjänster.

  Relaterade artiklar

  Till toppen