Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 oktober

  Lägre massapriser tynger Stora Ensos resultat

  Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat på 175 miljoner euro i det tredje kvartalet överträffade analytikernas förhandstips på 138 miljoner, men var samtidigt lägre än de 245 miljoner euro som bolaget nådde motsvarande kvartal i fjol.

   Coronapandemin har fortsatt lett till en negativ effekt på Stora Ensos pappersverksamhet under kvartalet.
  Coronapandemin har fortsatt lett till en negativ effekt på Stora Ensos pappersverksamhet under kvartalet. FOTO: Ints Kalnins/TT

  Den operativa rörelsemarginalen blev 8,4 procent (10,2), att jämföra med väntade 6,4 procent.

  Resultat före skatt landade på 115 miljoner euro (115).

  Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 84,6 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

  Biomaterials fortsatt en utmaning

  Försäljningen uppgick till 2 079 miljoner euro för perioden (2 402). Här låg snittprognosen på 2 152 miljoner euro.

  ”Även om vi redovisar ett lägre operativt rörelseresultat på 175 miljoner euro jämfört med förra året så låg det, om vi utesluter Paper-divisionen, kvar på samma nivå tack vare starka resultat i divisionerna Packaging Materials, Wood Products och Forest”, skriver vd Annica Bresky i rapporten.

  Angående marknaden för Biomaterials beskriver vd:n att den fortsatt är utmanande med låga priser. Omsättningen för divisionen kom in något lägre än för motsvarande period i fjol, men högre än analytikernas förhandstips.

  ”Väsentligt lägre massapriser och negativa exportvalutakurser kompenserades endast delvis av ökade massaleveranser”, skriver bolaget i rapporten.

  Coronapandemins effekter

  Coronapandemin har fortsatt lett till en negativ effekt på Stora Ensos pappersverksamhet under kvartalet.

  Paper-divisionen påverkades märkbart av den fallande efterfrågan. Därtill sågs en ökande press på både priser och leveranser för samtliga papperskvaliteter. Omsättningen för divisionen var både lägre än väntat, samt lägre än för motsvarande period i fjol. Omsättningen påverkades delvis av avyttringen för pappersbruket Dawang i Kina, samt nedläggningen av pappersproduktionen vid bruket i finska Uleåborg.

  ”När det gäller våra transformationsprojekt så fortgår den proaktiva konverteringen av bruket i Uleåborg till produktion av förpackningskartong enligt plan och tillverkningen kommer att inledas runt årsskiftet”, skriver Annica Bresky i vd-ordet.

  Ny produktionslinje

  Pappersproduktionen vid bruket i Uleåborg avslutades under tredje kvartalet 2020. Divisionen Paper räknar med att lagret av bestruket finpapper kommer att säljas slut under fjärde kvartalet 2020. Därmed beräknas Uleåborgsbruket fortfarande ha en negativ effekt på 5–10 miljoner euro på Paper-divisionens operativa rörelseresultat för fjärde kvartalet 2020.

  Stora Enso avser investera omkring 80 miljoner euro i en ny produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i Tjeckien, noterar vd:n.

  I samband med rapporten meddelar bolaget, likt föregående kvartal, att någon prognos kvartalsvis eller för helåret inte lämnas mot bakgrund av osäkerheten i världsekonomin på grund av covid-19-situationen.

  Ny redovisningsprincip

  Den totala kostnadseffekten av totalt sju planerade underhållsstopp för det fjärde kvartalet i år uppskattas bli ungefär 10 miljoner euro lägre än i det tredje kvartalet 2020, och 15 miljoner euro lägre än under det fjärde kvartalet 2019.

  De fasta kostnaderna för det tredje kvartalet ökade med 15 miljoner euro, främst på grund av högre kostnader för de årliga underhållsstoppen som påverkades av extra säkerhetsåtgärder.

  Stora Enso meddelade också på tisdagen att man beslutat att börja tillämpa en värderingsmetod för sina skogstillgångar i Norden som bygger på marknadsdata, samt ändra redovisningsprincip från och med fjärde kvartalet 2020.

  Preliminära beräkningar, baserade på transaktionerna i de områden där Stora Enso äger skogsmark, visar på att värdet av koncernens skogstillgångar, inklusive arrenderad mark, kommer att utgöra mellan 6,5 och 7,0 miljarder euro, jämfört med det bokförda värdet i slutet av tredje kvartalet 2020 på 5,4 miljarder euro.

  Marknadsdata brister

  Från och med fjärde kvartalet 2020 kommer skogstillgångarna i Sverige att värderas med hjälp av en marknadsmetod som baseras på skogstransaktionerna i de områden där Stora Ensos skogar finns. Följaktligen kommer skogsmarken, som för närvarande redovisas till anskaffningsvärde, att beräknas med hjälp av omvärderingsmetoden, vilket bedöms som en förändring av redovisningsprincip.

  ”I Sverige finns tillgång till tillförlitliga marknadsdata som utgör en mer transparent och överskådlig värderingsgrund”, skriver Stora Enso.

  För de finska skogstillgångarna (genom Stora Ensos andel på 41 procent i Tornator) anses marknadsmetoden inte vara en tillförlitlig värderingsmetod eftersom dessa marknadsdata inte är tillräckligt detaljerade, exempelvis när det gäller kubikmeter skog i de handlade egendomarna.

  Höjer besparingsmålet

  För plantageskogarna kommer ingen förändring av värderingsmetod att genomföras eftersom det inte finns några tillförlitliga marknadsdata tillgängliga.

  Den största förändringen i värdet av skogstillgångarna omfattar marken. Omvärderingen av marken, netto efter uppskjuten skatt, kommer att redovisas under Övrigt totalresultat. Omvärderingen av de biologiska tillgångarna förväntas redovisas som en positiv icke-operativ förändring i verkligt värde, tillsammans med tillhörande uppskjuten skatt, i resultaträkningen för fjärde kvartalet 2020, heter det.

  Vidare höjer Stora Enso målet för det pågående besparingsprogrammet med 50 miljoner euro till 400 miljoner euro. Detta avser löpande kostnader. Därutöver ser bolaget engångsbesparingar om 85 miljoner euro, en bedömning bolaget upprepar i rapporten.

  ”När jag tittar på vår återhämtningsförmåga framöver är jag därför glad att likviditeten är säkrad och att lönsamhetsprogrammet går snabbt framåt. Vi har också identifierat fler besparingsmöjligheter och kommer att öka sparmålet ytterligare till 400 miljoner euro”, skriver bolagets vd Annica Bresky i rapporten.

  Stora Enso höjde besparingsmålet även i rapporten för det första kvartalet i våras.

  Relaterade artiklar

  Till toppen