Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 9 juli

  Stora betesskador på skog i norr

  Årets inventering av betesskadorna på skog i norra Sverige ger samma resultat som i fjol - skadorna är för stora. Nu gör Skogsstyrelsen betningskartor för att komma till rätta med problemen.

  FOTO: Åke Sjöström/Skogsstyrelsen

  Betesskadorna på ungtall i Sveriges fyra nordligaste län ligger på 12 procent. Det visar Skogsstyrelsens årliga älgbetesinventering. Det är i stort sett på samma nivå som i fjol och långt över de nationella målen på 5 procent.

  Det enda län där det är en minskning är Västernorrland, men trots det har Västernorrland fortfarande den högsta andelen betesskador av de fyra Norrlandslänen.

  ”Västernorrland sticker tyvärr ut med hög andel skador jämfört med de övriga länen i Norrland och det är oroande. Vi behöver gemensamt vidta åtgärder som leder till att skadorna på skog minskar och närmar sig de nationella målen”, säger Magnus Kristoffersson, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

  Av de fyra nordligaste länen minskar betesskadorna bara i Västernorrland, men för samtliga län ligger de fortfarande långt över målet på 5 procent.

  Betningskartor

  Och för att underlätta arbetet med de åtgärder har Skogsstyrelsen utvecklat nya kartor som visar hur utsatta olika områden är för skador orsakade av vilt.

  ”Med hjälp av kartorna får vi kännedom om vilka områden som är mer skadeutsatta än andra och då kan förebyggande åtgärder, till exempel riktad skyddsjakt eller skogliga anpassningar, riktas mot de områden där problemen är som störst. Det ger större möjligheter inom såväl älgförvaltningen som skogsbruket för att nå målen”, säger Magnus Kristoffersson.

  Skogsstyrelsen har tidigare redovisat resultaten av älgbetesinventeringen från övriga Sverige. I Mellansverige minskar betesskadorna men är fortfarande klart över målet på 5 procent, och likadant ser det ut i södra Sverige. En samlad analys för landet som helhet kommer senare i höst.

  Relaterade artiklar

  Till toppen