Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 4 mars 2019

  Stor positiv klimatpåverkan från SCA:s verksamhet

  SCA:s verksamhet klimatkompenserar för all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige.

   ”Skogen och skogens produkter kan ge avgörande bidrag till att motverka negativa klimatförändringar”, säger Ulf Larsson.
  ”Skogen och skogens produkter kan ge avgörande bidrag till att motverka negativa klimatförändringar”, säger Ulf Larsson. FOTO: Ulf Aronsson

  I sin årsredovisning har SCA för första gången redovisat företagets effekt på klimatet. SCA har beräknat kolbindningen i sina skogar, företagets utsläpp av fossil koldioxid samt substitutionseffekten där företagets skogsprodukter ersätter fossilbaserade.

  Positiv klimateffekt

  ”Nettoeffekten av SCA:s verksamhet är positiv för klimatet och uppgår till åtta miljoner ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar den samlade negativa klimatpåverkan av Sveriges hela lastbilstrafik och det svenska inrikesflyget” säger Katarina Kolar, SCA:s hållbarhetschef, i ett pressmeddelande.

  Det är hon som tillsammans Peter Holmgren, konsult och tidigare chef för CIFOR, en internationell organisation för skogsforskning, som står bakom den nya rapporten om SCA:s klimatpåverkan.

  Mäter utvecklingen

  ”Klimatet är vår tids ödesfråga och skogen och skogens produkter kan ge avgörande bidrag till att motverka negativa klimatförändringar. SCA kommer nu och framåt att rapportera den samlade klimateffekten av företagets verksamhet och det kommer att tillsammans med den finansiella redovisningen vara ett viktigt mått för när vi ska beskriva företagets utveckling”, säger Ulf Larsson, SCA:s VD, i en kommentar.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen