Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 1 juli 2019

  Ny rapport: Stor klimatnytta från skogsnäringen

  Skogsnäringens positiva klimatnytta är avsevärt större än tidigare beräknat, enligt en ny rapport från Skogsindustrierna.

   – Vi måste tala mer om skogens totala nytta, anser Peter Holmgren.
  – Vi måste tala mer om skogens totala nytta, anser Peter Holmgren. FOTO: Skogsindustrierna

  En ny rapport från Skogsindustrierna redovisar för första gången den totala klimateffekten av skogen och produkter från skogen.

  Växande skog tar upp koldioxid från luften och motverkar på så sätt växthuseffekten. Om skogen lämnas för fri utveckling avtar upptaget med tiden för att till slut upphöra när den naturliga avgången av äldre träd är lika stor som tillväxten hos de yngre.

  Enligt rapporten står den svenska skogen för ett upptag motsvarande 55 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Men det blir också en positiv klimateffekt när produkter från skogen ersätter fossilbaserade material, enligt rapporten motsvarande 42 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Från det ska dras skogsnäringens egna fossilutsläpp från processer, transporter och insatsvaror, som uppgår till 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

  Kompenserar

  Summan av detta blir att den svenska skogsnäringen minskar klimatbelastningen med 93 miljoner ton koldioxid, nästan lika mycket som utsläppen från den totala svenska konsumtionen på 100 miljoner ton per år.

  ”När du väljer att bo i trähus, köper produkter av papper och kartong och tankar biodrivmedel istället för att konsumera produkter av olja, betong och plast är du med och minskar de fossila utsläppen”, säger Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

  Se total nytta

  Författare till rapporten är Peter Holmgren, tidigare generaldirektör för CIFOR, en internationell organisation för skogsforskning, samt chef för FAO:s globala klimatarbete. Han anser att skogsprodukternas bidrag ofta glöms bort i klimatdebatten och i skogspolitiska beslut:

  ”I dag ses skogen, till exempel i Parisavtalet, i första hand som ett lager av kol som ska bevaras eller ökas. Att forma politiken utifrån det synsättet blir inte rätt, det visar min rapport med all tydlighet. Vi måste tala mer om skogsnäringens totala nytta, hur långsiktig lönsamhet och hållbarhet samverkar med klimatnytta och hur vi kan minska samhällets beroende av fossil energi – bland annat genom bioenergi och material av trä”, säger han.

  Relaterade artiklar

  Till toppen