Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 28 juni 2019

  Stopp för nyckelbiotopsinventering

  Regeringen beslutar att stoppa den utökade nyckelbiotopsinventeringen.

  "Regeringen har ett tydligt uppdrag att värna och stärka den privata äganderätten till skogen", säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

   Beslutet att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen är en viktig del i regeringens arbete att värna och stärka den privata äganderätten till skogen, anser landsbygdsminister Jennie Nilsson.
  Beslutet att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen är en viktig del i regeringens arbete att värna och stärka den privata äganderätten till skogen, anser landsbygdsminister Jennie Nilsson. FOTO: Stefan Lindblom

  Det var i maj 2018 som regeringen gav Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper för att identifiera, avgränsa och registrera nyckelbiotoper i hela landet. Men inventeringen stoppades innan den knappt kommit i gång genom Moderaternas och Kristdemokraternas budget från i vintras. En av punkterna i januariavtalet var också att helt avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen, och det är alltså vad regeringen nu gör.

  Stärka äganderätten

  ”Regeringen har ett tydligt uppdrag att värna och stärka den privata äganderätten till skogen. Beslutet att nu avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen är en viktig del i det arbetet”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

  Registreringen av nyckelbiotoper har från skogsägarhåll kritiserats för att inte vara rättssäker. Detta på grund av att certifierade köpare har förbundit sig att inte köpa virke från nyckelbiotoper. För skogsägare med stor andel nyckelbiotoper kan därför de ekonomiska effekterna bli omfattande.

  Komma till rätta med bristerna

  Men staten använder också nyckelbiotopsinventeringen som underlag för planeringen av skydd av skog. Det arbetet har tidigare fått kritik från Riksrevisionen för att inte vara tillräckligt kostnadseffektivt. En satsning på en nationell nyckelbiotopsinventering var därför var angelägen, ansåg Riksrevisionen. I sitt svar på den kritiken angav regeringen då den utökade nyckelbiotopsinventeringen som en av de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med bristerna.

  Relaterade artiklar

  Till toppen