Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 maj 2018

  Stockholmsskog bästa investeringen

  Stockholm och Uppsala hamnar i topp när Svefa rankar skogsinvesteringar i landets olika län. I botten finns Gotland och Norrbotten.

   Skog i Uppsala - en bra investering enligt Svefa.
  Bild 1/2 Skog i Uppsala - en bra investering enligt Svefa.
   – Vår syn på investeringar är inte att man köper skog för att producera timmer och massaved. Man köper för att man vill utveckla kapitalet, äger den under en tid och säljer den sedan, säger Paul Nord.
  Bild 2/2 – Vår syn på investeringar är inte att man köper skog för att producera timmer och massaved. Man köper för att man vill utveckla kapitalet, äger den under en tid och säljer den sedan, säger Paul Nord.

  För den som ser skogen som ett investeringsobjekt är mark i Stockholm det bästa alternativet. Så ser det ut när Svefa för åttonde gången presenterar sitt Skogsfastighetsindex. Indexet tar hänsyn till tio olika parametrar, dels sådana som är kopplade till fastighetens produktion och prisläge, dels sådana som kopplar till länets utveckling. Och då hamnar alltså Stockholm i topp.

  – Ja, det kanske kan verka förvånande med tanke på att skogen där kostar mycket, det är dyrt per hektar i förhållande till avkastningen. Men samtidigt bedömer vi att det är en trygg marknad i regionen, det är kapitaltätt och ett stort befolkningsunderlag vilket borgar för en bra värdeutveckling, säger Paul Nord, affärsområdeschef för Skog och Lantbruk på Svefa.

  ”Värdestegringen är väl så viktig”

  I grova drag följer indexet det faktiska prisläget med höga indexvärden där också skogsmarkspriserna redan är höga, det vill säga i södra Sverige och runt storstadsregionerna. Blekinge utgör ett undantag på en tredjeplats från slutet av listan. Orsaken är främst länets negativa befolkningsutveckling.

  – Vår syn på investeringar är inte att man köper skog för att producera timmer och massaved. Man köper för att man vill utveckla kapitalet, äger den under en tid och säljer den sedan. Värdestegringen är väl så viktig, fortsätter Paul Nord.

  Att köpa skog i Norrland kan ge fler producerade kubikmeter per krona i inköpskostnad. Men när det är dags att sälja marken och det bara finns ett fåtal köpare i regionen kan det visa sig att affären var mindre bra.

  Paul Nord tycker sig se några trender i årets index jämfört med tidigare.

  – Faktorer som bonitet, tillväxt och rätt trädslag premieras mer i de traditionella skogslänen. Men storstadsregionerna prissätter inte de parametrarna, vilket innebär att fastigheter med bra skog kan vara för billiga och de med sämre skog för dyra.

  – Sen borde det finnas möjligheter i Västernorrland och Dala-Hälsinglandsregionen. Utbyggnaden av skogsindustrin kommer ge hårdare konkurrens om virket framöver, bland annat runt Sundsvall, men även i området mitt emellan Sundsvall och Karlstad, avslutar Paul Nord.

  Skogsfastighetsindex

  Stockholm 60

  Uppsala 55

  Västmanland 54

  Västra Götaland 54

  Skåne 51

  Östergötland 50

  Jönköping 50

  Halland 49

  Kronoberg 46

  Södermanland 46

  Örebro 43

  Jämtland 43

  Västerbotten 42

  Kalmar 40

  Dalarna 40

  Gävleborg 38

  Värmland 37

  Västernorrland 37

  Blekinge 36

  Norrbotten 35

  Gotland 29

  Källa: Svefa

  Tio parametrar ligger till grund för Svefa Skogsfastighetsindex

  Skillnaden mellan medelpriset på länets fastighetsmarknad och regionala virkespriser.

  Prisutvecklingen på skogsfastigheter senaste tolvmånadersperioden.

  Hur mycket framtida produktionsförmåga som kan köpas för länets medelprisnivå.

  Jaktarrendenivån.

  Närhet till marknad, till exempel ett starkt grannlän eller utlandet.

  Befolkningsmängden.

  Medelinkomsten per person.

  Befolkningsutvecklingen.

  Arbetslösheten.

  Villapriset i länets ekonomiska centrum.

  Källa: Svefa

  LÄS OCKSÅ: Här är skogsmarkspriset rekordhögtLÄS OCKSÅ: Här sjunker skogspriserna

  Relaterade artiklar

  Till toppen