Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 juni 2019

  Statistik om skogsmark ger följdfrågor

  Till slut är den nya officiella statistiken om skogsmark klar. Men frågan är om den kommer att dämpa debatten.

   Enligt den nya statistiken från SCB, Skogsstyrelsen och SLU är 9 procent av Sveriges skogsmark formellt skyddad.
  Enligt den nya statistiken från SCB, Skogsstyrelsen och SLU är 9 procent av Sveriges skogsmark formellt skyddad. FOTO: Mats P. Ostelius

  Det har länge funnits vitt skilda uppfattningar om hur mycket skogsmark som egentligen är avsatt i Sverige. Men någon samlad officiell statistik har inte funnits. Tills nu.

  Enligt den nya statistiken från SCB, Skogsstyrelsen och SLU är 9 procent av Sveriges skogsmark formellt skyddad, varav över hälften finns i den fjällnära regionen. En stor del av den formellt skyddade skogen är impediment, och sett till den produktiva skogsmarken är 6 procent formellt skyddad.

  De frivilliga avsättningarna uppgår till 5 procent av den produktiva skogsmarken och hänsynsytorna vid avverkning uppgår till 2 procent.

  Risk för överskattning

  Improduktiv skogsmark, eller impediment, utgör 16 procent av landets hela skogsmark. Men impedimenten överlappar i många fall formella skydd och drar man ifrån det står impedimenten för 12 procent av skogsmarken.

  Överlappningar och olika kvalitet på grunddata gör också att de fyra formerna av skogsmark inte summeras i statistiken, det skulle innebära en risk för överskattning, enligt SCB.

  Om man trots det summerar siffrorna för hur mycket skog som inte brukas av olika skäl landar det på 13 procent av den produktiva skogsmarken. Sett till all skogsmark, inklusive impediment, är det 28 procent som inte brukas.

  Bra med gemensam bild

  Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, tycker det är bra att statistiken ger en gemensam bild att utgå ifrån.

  – Den bekräftar vår och regeringens bild att ungefär en tredjedel av skogen inte brukas. Det visar också hur de olika bitarna i den svenska modellen kompletterar varandra och hjälps åt för att skapa biologisk mångfald. Nu behöver regeringen dra slutsatser av att en tredjedel redan är tagen ur bruk och dra ned på takten med att ta mer mark ur bruk, säger han.

   – Nu behöver regeringen dra slutsatser av att en tredjedel av skogen redan är tagen ur bruk och dra ned på takten med att ta mer mark ur bruk, säger Sven Erik Hammar.
  – Nu behöver regeringen dra slutsatser av att en tredjedel av skogen redan är tagen ur bruk och dra ned på takten med att ta mer mark ur bruk, säger Sven Erik Hammar. FOTO: Ulf Aronsson

  Men frågan är om den nya statistiken dämpar debatten om skogsavsättningar. Enligt Nagoya-målen ska den skyddade arealen av ekologiskt representativa skogar i väl förbundna nätverk uppgå till 17 procent. Sverige har satt målet högre, 20 procent. Men vad är ekologiskt representativt, hur ser ett fungerande nätverk ut och vad klassas som skydd?

  – Det behövs en separat utredning för att tolka både statistiken och målen, det har inte ingått i uppdraget. Nu har vi ett underlag för nästa jobb, som är det svåra: Vilka begrepp ska vi använda oss av och hur relaterar vi det till de mål som finns, säger Bo Hultgren, som hållit i arbetet med statistiken hos Skogsstyrelsen.

   – Nu har vi ett underlag för nästa jobb, som är det svåra: Vilka begrepp ska vi använda oss av och hur relaterar vi det till de mål som finns, säger Bo Hultgren.
  – Nu har vi ett underlag för nästa jobb, som är det svåra: Vilka begrepp ska vi använda oss av och hur relaterar vi det till de mål som finns, säger Bo Hultgren. FOTO: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen