Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 28 juli

  Stark krona kan försvaga skogsbolagens resultat

  Kronkursen fortsätter att stärkas mot dollar, euro och pund. Det kommer att märkas i svensk skogssektor som inte längre får lika stor draghjälp av en svag valuta.

   Den stärkta kronan kommer att märkas i svensk skogssektor som inte längre får lika stor draghjälp av en svag valuta.
  Den stärkta kronan kommer att märkas i svensk skogssektor som inte längre får lika stor draghjälp av en svag valuta. FOTO: Istock

  I sina senaste kvartalsrapporter redovisar de stora skogsbolagen sjunkande omsättning och lägre intäkter till följd av ökad osäkerhet i spåren av coronapandemin. Nu kommer en allt starkare krona och sänker de framtida exportintäkterna.

  Kommer att påverka intäktssidan

  De börsnoterade bolagen har som regel redan valutasäkrat affärer i närtid. På längre sikt får dock den starkare kronan genomslag.

  – Vi har 85 procent av försäljningen i utländsk valuta och säkrar upp den varefter vi gör affärer. Det är ett sätt att jämna ut kursrörelserna. Det betyder att kronförstärkningen kommer att påverka intäktssidan i takt med att vi gör nya affärer, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA.

   Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA.
  Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA. FOTO: SCA

  Kan slå tillbaka

  Södra har i stället valt en annan strategi där inga affärer valutasäkras utan görs till dagskurs. En strategi som Södra bedömer som mest fördelaktig över tid.

  – Den kronförstärkning vi sett under våren påverkar oss negativt jämfört med tidigare nivåer. Men om du tittar under flera års tid har vi verkligen gynnats av den svaga kronan. När pendeln nu svänger tillbaka får vi givetvis vara beredda på att det går emot oss och det får vi hantera, säger Magnus Reitersjö, treasuryansvarig på Södra.

  Återhämtning för kronan

  Han tror att valutarörelserna kommer att påverka resultaten i Q3-rapporterna.

  – Ja det kommer att vara en effekt. Det är negativt för exportindustrin med en kraftig kronförstärkning. Jag tror ändå att vi kommer att ha fortsatt god efterfrågan på våra produkter men intäktssidan kommer att påverkas, säger han.

  Under de senaste månaderna har kronan börjat återhämta sig efter år av en svag valutakurs. Ett viktigt skäl till den svaga kronkursen var riksbankens minusränta som infördes 2015. I januari 2020 var reporäntan tillbaka på noll. Kronförstärkningen började dock när riksbanken i våras satte ned foten och lät bli att använda räntevapnet när ekonomi skulle stimuleras i coronatider.

  Dollarn sjunker

  – Vi tolkar det som att riksbanken har stängt dörren för en återgång till minusränta. Minusräntan sänkte kronans värde och jag tolkar det som man inte vill tillbaka. Det är en viktig signal till marknaden, säger Robert Bergkvist, chefekonom på SEB.

   Robert Bergkvist, chefekonom på SEB.
  Robert Bergkvist, chefekonom på SEB. FOTO: SEB

  Kronan har framförallt stärkts mot dollarn där uppgången på måndagen låg på 16 procent sedan mitten av mars. Dollarn har samtidigt sjunkit.

  – Vi har länge trott att dollarn ska tappa i värde. Nu börjar vi se en normalisering men vi tror att dollarn kommer att fortsätta ned, säger Robert Bergkvist.

  Euron stark

  Storbritannien är vårt största exportland när det gäller sågade trävaror. Pundet har gått ned med 11 procent mot kronan sedan toppen i februari. När det gäller pundet spår Robert Bergkvist i stället att den brittiska valutan ska stärkas.

  – Pundet är undervärderat med 20 procent i dagsläget. Den stora jokern är Brexit och förhandlingarna om ett handelsavtal med EU, säger Robert Bergkvist.

  Euron går i stället starkt, även om kronan stärkts mer. Det är trovärdigheten i beslutet om räddningsplanen och EU-budgeten som ger euron styrka.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen