Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 februari

  Stämmer staten på miljonbelopp

  AB Karl Hedin stämmer staten på 6,6 miljoner kronor för skogsskador av granbarkborre i anslutning till reservatet efter den stora branden i Västmanland.

   Peter Wigert anser att det saknas konsekvenstänkande, skötsel och proportioner vad gäller avsättningar av skog och vill nu få statens ansvar rättsligt prövat.
  Peter Wigert anser att det saknas konsekvenstänkande, skötsel och proportioner vad gäller avsättningar av skog och vill nu få statens ansvar rättsligt prövat. FOTO: AB Karl Hedin

  – Vi har följt upp skadorna under fyra år och tvingats avverka över 400 hektar och 100 000 kubikmeter. Nu sätter vi ett streck här och stämmer staten, sedan får vi återkomma om det blir mer, säger Peter Wigert, vd på AB Karl Hedin.

  Kostnaderna består av kvalitetsnedsättningar, ökade avverkningskostnader och missad tillväxt på grund av avverkning i förtid. Redan 2019 krävde AB Karl Hedin i en skrivelse till länsstyrelsen ersättning för skadorna och att staten röjde upp de tusentals kubikmeter döende och liggande skog i reservatet Hälleskogsbrännan.

  Skogsvårdslagen

  Totalt påverkades cirka 5 500 hektar av AB Karl Hedins mark av branden. Knappt 2 000 hektar av det avsattes till reservatet och resten röjde företaget upp och föryngrade med ny skog.

  – Det är tydligt att skadorna är på den mark som angränsar till reservatet, där vi planterat ny skog är det inga eller få angrepp på intilliggande skog, säger Peter Wigert, och fortsätter:

  – Enligt skogsvårdslagen är vi skyldiga att röja upp om det finns mer än 5 kubikmeter skadad eller döende skog på vår mark, men den regeln följer inte staten på sin mark. Vi upplever att länsstyrelsen avsiktligt avstår från åtgärder trots att de är medvetna om effekterna, och den passiviteten är orsaken till skadorna.

   Hittills har AB Karl Hedin avverkat 400 hektar och 100 000 kubikmeter barkborreangripen skog i anslutning till brandreservatet i Västmanland.
  Hittills har AB Karl Hedin avverkat 400 hektar och 100 000 kubikmeter barkborreangripen skog i anslutning till brandreservatet i Västmanland. FOTO: AB Karl Hedin

  Flera källor

  Men enligt Mårten Berglind på länsstyrelsen i Västmanland är det inte så lätt att säga vad som ligger bakom dagens skadebild.

  – Redan i samband med branden konstaterade Skogsstyrelsen att det fanns angrepp av granbarkborre även utanför reservatet, bland annat på AB Karl Hedins marker, och markägarna informerades om detta. AB Karl Hedin anser också att reservatet är källan till angrepp inom ett ganska stort avstånd, flera kilometer, och vanligtvis flyger inte barkborrarna så långt. Vi har en svår granbarkborresituation i hela länet, både i reservatet och utanför och det är inte bara skyddad skog som är spridningskällan.

  Men att mycket gran angripits inom reservatet sticker Mårten Berglind inte under stol med. Trots det har inga åtgärder gjorts för att minska spridningen.

  – Skogsvårdslagen gäller inte inom reservatet, där gäller föreskrifter och skötselplan för att uppnå reservatets syfte. Enda verkningsfulla åtgärden hade varit att kalhugga, men då hade vi också tagit bort de värden som skulle skyddas och gått emot föreskrifterna.

  Statens ansvar

  Tidigare, bland annat efter stormen Gudrun, har staten betalat ut ersättning för skador av insektsangrepp i anslutning till skyddad mark.

  – Vi hoppades att man kunde göra likadant här. Länsstyrelsen i Västmanland tycker att markägare ska ersättas om skadorna kommer från reservatet, och det har vi också påpekat för våra politiker. Där angrepp har börjat på skyddad mark och sen fortsatt in i produktionsskog är det viktigt att staten tar ansvar och ger ersättning, avslutar Mårten Berglind.

  Peter Wigert anser att det saknas konsekvenstänkande, inte bara vad gäller skötseln av Hälleskogsbrännan, utan kring avsatt skog överhuvudtaget.

  Tickande bomb

  – Självklart ska det finnas reservat i unika miljöer, men man måste tänka på proportionerna och skötseln. En stor del av skogsmarken är undantagen från brukande och ligger som öar i den brukade skogen. Skador uppstår naturligt vid till exempel stormar, sedan kommer några varma torrsomrar och då blir den skyddade skogen yngelhärdar för en massförökning av insekter som sprids till omkringliggande skogsfastigheter brukad skog. Man hävdar att vädret är den utlösande faktorn men bortser från att grogrunden skapats tidigare och ligger som en tickande bomb.

  Han fortsätter:

  – Nu hoppas vi att det prövas så snart som möjligt. Omfattningen på skadorna gör att det här sticker ut, men det är också viktigt för många andra skogsägare att frågan lyfts och att staten tar sitt ansvar.

  Från filmarkivet: Så stoppar du granbarkborren i tid

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen